ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Yeni Tanı Mide Karsinomlu Hastada İzole Leptomeningeal Karsinomatozis [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2013; 46(1): 65-67 | DOI: 10.5505/aot.2013.09797

Yeni Tanı Mide Karsinomlu Hastada İzole Leptomeningeal Karsinomatozis

Tahsin Özatlı, Öznur Bal, Burçin Budakoğlu, Ahmet Şiyar Ekinci, Onur Eşbah, Berna Öksüzoğlu
Dr. A. Y. Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

43 yaşında bir erkek karın ağrısı ve hematemez ile kabul edildi. Hasta Endoskopik biopsi ile Mide karsinomu tanısı aldı ve Total Gastrektomi yapıldı.Gastrektomi'nin 6.gününde, baş ağrısı ve çift görme yakınması oldu.Beyin MRI bilateral serebellar hemisferde kontrast artışı ve Leptomeningeal kalınlaşma gözlendi.Birinci Serebrospinal sıvı muayenesinde maliğn hücre gözlenmedi,İkinci inceleme maliğn hücre şüphesi içermekteydi.Hastanın Leptomeningeal Karsinomatosis ile uyumlu klinik ve Radyolojik değerlendirmelerinden dolayı, İntratekal Kemoterpi uygulandı ve Hastanın nörolojik semptomları düzeldi.

Anahtar Kelimeler: Mide Karsinomu, Leptomeningeal Karsinomatosis, İntratekal Kemoterapi

Isolated Leptomeningeal Carcinomatosis in a Patient with Newly Diagnosed Gastric Cancer

Tahsin Özatlı, Öznur Bal, Burçin Budakoğlu, Ahmet Şiyar Ekinci, Onur Eşbah, Berna Öksüzoğlu
Dr. A. Y. Ankara Oncology Training And Research Hospital, Department Of Medical Oncology, Ankara, Turkey

A 43 year-old man admitted with abdominal pain and hematemesis. He diagnosed with gastric cancer by endoscopic biopsy and total gastrectomy was carried out. On the sixth day of gastrectomy he complained about headache and diplopia. Magnetic resonance imaging of the brain showed leptomeningeal thickening and contrast enhancement of bilateral cerebellar hemisphere. First cerebrospinal fluid examination revealed no malignant cells, the second one was suspicious for malignant cells. Because of the radiological and clinical evaluation of the patient compatible with the Leptomeningeal Carcinomatosis, intrathecal chemotherapy was performed and his neurological symptoms were improved.

Keywords: Gastric Cancer, Leptomeningeal Carcinomatosis, İntrathecal Chemotherapy

Tahsin Özatlı, Öznur Bal, Burçin Budakoğlu, Ahmet Şiyar Ekinci, Onur Eşbah, Berna Öksüzoğlu. Isolated Leptomeningeal Carcinomatosis in a Patient with Newly Diagnosed Gastric Cancer. Acta Oncol Tur.. 2013; 46(1): 65-67

Sorumlu Yazar: Tahsin Özatlı, Türkiye
LookUs & Online Makale