ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale GönderBir yenidoğanda kendiliğinden gerilemeye başladıktan sonra beklenmedik şekilde büyüyen kardiyak rabdomiyom: Olgu sunumu [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2017; 50(1): 85-88 | DOI: 10.5505/aot.2017.08860  

Bir yenidoğanda kendiliğinden gerilemeye başladıktan sonra beklenmedik şekilde büyüyen kardiyak rabdomiyom: Olgu sunumu

İrfan Oğuz Şahin1, Meriç Kaymak Cihan2, Fatih Bolat3, Hazım Alper Gürsu4, Mehmet Atalar5, Esra Muslu Sayar6
1Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sivas, Türkiye
2Çocuk Hematoloji ve Onkolojisi Bilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sivas, Türkiye
3Neonatoloji Bilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sivas, Türkiye
4Çocuk kardiyolojisi, Sivas Devlet Hastanesi, Türkiye
5Radyoloji Ana Bilim Dalı, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sivas, Türkiye
6Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sivas, Türkiye

Kardiyak rabdomiyom (KRM) çocuklarda primer kardiyak tümörlerin en yaygın tipidir. Prognoz genellikle iyidir ve kendiliğinden gerileyip kaybolması neredeyse KRM doğası gereği olması beklenen bir sonuçtur. Bu yazıda doğum öncesi tespit edilen büyük KRM olan bir yenidoğan sunulmuştur. Takipte KRM'in doğuma kadar büyüdüğü ve doğumdan sonra beklendiği üzere kendiliğinden küçüldüğü görülmüştür. Yedinci günde KRM'in tekrar büyüdüğü ve mitral kapak üzerine yerleşik yeni bir KRM'in de eklenmesi ile önemli subaortik darlığa yol açtığı görülmüştür. Cerrahi girişim teknik zorluklar nedeniyle planlanmamış ve everolimus başlanmıştır. Olgu yaşamının 12. gününde kaybedilmiştir. Sonuç olarak, tam mekanizma anlaşılmadığı sürece, kendiliğinden gerileme KRM'ler için doğal bir sonuç olarak beklenmemeli ve KRM olan bütün yenidoğanlar kendiliğinden küçülme başlamış olsalar da muhtemel büyüme yönünden dikkatle takip edilmelidirler.

Anahtar Kelimeler: Kardiyak rabdomiyom, Kendiliğinden neoplazi gerilemesi, Yenidoğan


Unexpected enlargement of cardiac rhabdomyoma after spontaneous regression has begun in a newborn: A case report

İrfan Oğuz Şahin1, Meriç Kaymak Cihan2, Fatih Bolat3, Hazım Alper Gürsu4, Mehmet Atalar5, Esra Muslu Sayar6
1Division of Pediatric Cardiology, Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Cumhuriyet University, Sivas, Turkey
2Division of Pediatric Hematology and Oncology, Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Cumhuriyet University, Sivas, Turkey
3Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Cumhuriyet University, Sivas, Turkey
4Department of Pediatric Cardiology, Sivas State Hospital, Turkey
5Department of Radiology, Faculty of Medicine, Cumhuriyet University, Sivas, Turkey
6Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Cumhuriyet University, Sivas, Turkey

Cardiac rhabdomyoma (CRHM) is the most common type of primary cardiac tumors in children. The prognosis is generally favourable and spontaneous regression is almost accepted as natural history for CRHM. This report presents a newborn with large CRHM that was diagnosed prenatally. In the follow up, CRHM was enlarged until birth and spontaneously regressed after birth as expected. At the 7th day, CRHM was enlarged again and formed moderate subaortic stenosis with addition of a new CRHM located on the mitral valve. Surgical intervention was not planned for technical difficulties and everolimus was started. The patient was exitus at the 12th day of his life. In conclusion, until the exact mechanism is not understood, regression must not be accepted as natural history of CRHM and all of the newborns with CRHM including those that spontaneous regression begun must be followed carefully for possible enlargement.

Keywords: Cardiac rhabdomyoma, Spontaneous neoplasm regression, Newborn


İrfan Oğuz Şahin, Meriç Kaymak Cihan, Fatih Bolat, Hazım Alper Gürsu, Mehmet Atalar, Esra Muslu Sayar. Unexpected enlargement of cardiac rhabdomyoma after spontaneous regression has begun in a newborn: A case report. Acta Oncol Tur.. 2017; 50(1): 85-88

Sorumlu Yazar: İrfan Oğuz Şahin, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale