ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
A Questionnaire Study Con the Etiology of Breast Cancer [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2010; 43(1): 19-22

A Questionnaire Study Con the Etiology of Breast Cancer

Mustafa ALTINBAŞ1, Erdem AKBAL2, Mustafa DİKİLİTAŞ3, Arzu AKŞAHİN1
1SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği,
2SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Kliniği, ANKARA
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medikal Onkoloji Bilim Dalı, KAYSERİ

Herediter meme kanserinin nedeni bilinirken, sporadik olguların nedeni genellikle bilinmemektedir. Bizim tezimiz: “Yetersiz ve kalitesiz uyku, yeterince dinlenmeme ve belli aralıklarla tatil yapmama durumu insan immün sistemini etkileyerek kansere yol açabilir'’. Yaşam biçimi (uyku, dinlenme, gezi ve tatil), diğer faktörlerin yanında meme kanserinin nedeni olabilir. Bu çalışmada meme kanserli hastalar ile sağlıklı deneklerde yaşam biçimini aydınlatmak için Altınbaş Dinginlik Testini uyguladık. Yöntem ve Gereçler: Çalışmaya 2005 yılında Erciyes Üniversitesi Medikal Onkoloji Bölümüne başvuran 83 meme kanseri ve 81 sağlıklı kadın alındı. Tüm hastalara Altınbaş Dinginlik Testi uygulandı. Bulgular: Soru 1: “Kaç saat uyuyorsunuz?" ve soru 3: “Sabah nasıl kalkarsınız?", soru 5: “Tatil ve gezi için düşünceniz nedir?" sorularına verilen yanıtlar açısından meme kanserli ve kontrol grubu arasında istatistiksel farklılık saptandı. Soru 2: “Hafta sonu daha fazla mı uyursunuz?” ve soru 4: "Uykunun ve dinlenmenin anlamı sizin için nedir?” sorularına verilen yanıtlarda ise gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmadı. Sonuç: Kanserli hastalar tedavilerin etkisiyle daha fazla uyku, dinlenme, gezi ve tatil ihtiyacını vurgulamışlardır. Meme kanserli hastalar tezimizi destekleyerek “uykunun insan hayatında önemsiz olduğunu" iddia etmişler ve hemen kalktıklarını söylemişlerdir. Bu anket yaşam biçiminin meme kanserine neden olabileceğine işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, meme kanseri nedeni, yaşam tarzı.

Meme Kanseri Nedenlerine Yönelik Anket Çalışması

Mustafa ALTINBAŞ1, Erdem AKBAL2, Mustafa DİKİLİTAŞ3, Arzu AKŞAHİN1
1SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği,
2SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Kliniği, ANKARA
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medikal Onkoloji Bilim Dalı, KAYSERİ

The etiology of hereditary breast cancer is well-known, vvhereas the cause in sporadic cases is mostly unknown. Our hypothesis is that, sleep disturbances or ineffective sleep, restlessness and the lack of holidays may cause malignancy by their effect on immune System. Life style (sleep, rest, journeys and holidays) can be a cause of breast cancer. İn this study we applied Altinbas-Calm Test (ACT) to both breast cancer cases and healthy Controls to assign the life style. Materials and Methods: 83 breast cancer cases and 81 healthy Controls, that referred to Erciyes University Medical Oncology Clinic in 2005, vvere included in this study. ACT vvere applied to ali cases. Results: Significant differences vvere detected for the ansvvers to Ouestions 1 (How much do you sleep?), 3 (How well do you get avvake ?) and 5 (What do you think about journey and holidays ?) in betvveen the breast cancer group and Controls. There waere no significant differences for the ansvvers to Ouestions 2 (Do you sleep more at vveekends?) and 4 (What does sleep and rest mean to you?) betvveen the tvvo groups. Conclusion: The patients suffering from cancer, do emphasize that they are in need of more sleep, rest, holiday and journey be-cause of the effect of the treatment. Breast cancer group in this study have claimed that sleep is of no importance in human life and that they get avvake early; supporting our hypothesis. This questionnaire points out that life style can be a cause of breast cancer.

Keywords: Breast cancer, etiology of breast cancer, life style.

Mustafa ALTINBAŞ, Erdem AKBAL, Mustafa DİKİLİTAŞ, Arzu AKŞAHİN. Meme Kanseri Nedenlerine Yönelik Anket Çalışması. Acta Oncol Tur.. 2010; 43(1): 19-22
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale