ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Malign Melanomda Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi: Güncel Yaklaşımlar [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2014; 47(2): 47-52 | DOI: 10.5505/aot.2014.07379

Malign Melanomda Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi: Güncel Yaklaşımlar

Hakan Uzun1, Ozan Bitik2
1Dr. A. Y. Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi, Ankara, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Sentinel lenf nodu biyopsisi (SLNB), malign melanomalı hastaların lenf nodlarının durumunu belirlemek için kullanılan bir evreleme prosedürüdür. Elektif lenf nodu diseksiyonuna göre çok daha az komplikasyon riski bulunmaktadır. SLNB, Breslow kalınlığı <0.75 mm. olan hastalara önerilmemektedir. Teknesyum sülfür kolloid ve vital mavi boyanın birlikte kullanılması ile yapılan lenfatik haritalama sonucu sentinel lenf nodu %99 oranında tespit edilebilir. SLNB, klinik olarak lenf nodu metastazı olmayan malign melanomalı hastalarda en önemli prognostik faktördür. SLNB'de mikrometastaz tespit edilmesi, tamamlayıcı lenf nodu diseksiyonu endikasyonudur. Bu derlemede SLNB hakkında hem güncel literatür bilgisi hem de süregelen tartışmalar ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: malign melanoma, sentinel lenf nodu, lenfosintigrafi.

Sentinel Lymph Node Biopsy in Malignant Melanoma: Current Approaches

Hakan Uzun1, Ozan Bitik2
1Dr. A. Y. Ankara Oncology Training And Research Hospital, Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery, Ankara, Turkey
2Hacettepe University Faculty Of Medicine, Department Of Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery, Ankara, Turkey

Sentinel lymph node biopsy (SLNB) is a staging procedure used to determine the nodal status of patients with melanoma. It has a significantly lower complication rate compared with elective lymph node dissection. SLNB is not recommended for very thin lesions (Breslow thickness ≤ 0.75 mm). The combined lymphatic mapping technique of technetium sulfur colloid with vital blue dye would result in identification of the sentinel node in 99% of patients when performed correctly. SLNB is the single most important prognostic factor in melanoma patients without clinical evidence of nodal metastasis Currently, micrometastatic disease found on SLNB is an indication for completion lymph node dissection. In this review, both current literature and ongoing debates considering SLNB are discussed.

Keywords: malignant melanoma, sentinel lymph node, lymphoscintigraphy.

Hakan Uzun, Ozan Bitik. Sentinel Lymph Node Biopsy in Malignant Melanoma: Current Approaches. Acta Oncol Tur.. 2014; 47(2): 47-52

Sorumlu Yazar: Hakan Uzun, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale