ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Oksaliplatine Bağlı Otoimmün Hemolitik Anemi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2017; 50(2): 174-177 | DOI: 10.5505/aot.2017.07269  

Oksaliplatine Bağlı Otoimmün Hemolitik Anemi

Hatime Arzu Yaşar1, Uğur Şahin2, Kübra Sağlam3, Ali Alkan1, Güngör Utkan1
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı,Ankara, Türkiye
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Oksaliplatin, onkoloji pratiğinde sık kullanılan üçüncü kuşak bir platin analoğudur. En sık görülen yan etkileri arasında bulantı, kusma, diyare, nöropati ve kemik iliği baskılanması yer almaktadır. İmmüntrombositopeni ve immün hemolitik anemi seyrek olarak bildirilmektedir. Bu yazıda, oksaliplatin ilişkili otoimmün hemolitik anemi (OİHA) gelişen bir olgu ve tedavi yaklaşımı tartışılmaktadır.
Metastatik kolon kanseri tanısı ile izlenen hasta, oksaliplatin içeren bir kemoterapi protokolünü takiben başlayan kırmızı renkli idrar yapma şikayeti ile acil servise başvurdu. Hastanın başvurusunda derin anemisi ve retikülositozunun olduğu ve serum biyokimyasının hemoliz ile uyumlu olduğu görüldü. Direk ve indirek Coombs testleri de pozitif olarak bulunan hastaya OİHA tanısı kondu. Oksaliplatinin kesilmesi ve kortikosteroid ve plazmaferez tedavisini takiben hemolizde düzelme izlendi.
Oksaliplatin göreceli olarak iyi bir yan etki profiline sahip olmakla birlikte, daha seyrek görülen, ancak şiddetli seyredebilecek immün ilişkili yan etkileri gözden kaçırılmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: otoimmün hemolitik anemi, oksaliplatin, kolorektal kanser


Oxaliplatin-induced Autoimmune Hemolitic Anemia

Hatime Arzu Yaşar1, Uğur Şahin2, Kübra Sağlam3, Ali Alkan1, Güngör Utkan1
1Ankara University Medical School, Internal Medicine Department, Medical Oncology, Ankara, Turkey
2Ankara University Medical School, Internal Medicine Department, Hematology, Ankara, Turkey
3Ankara University Medical School, Internal Medicine Department, Ankara, Turkey

Oxaliplatin is a third generation platinum derivative, commonly used in the practice of oncology. The usual side effects include nausea, vomiting, diarrhea, neuropathy and myelosuppression. Oxaliplatin-induced immune thrombocytopenia and immune hemolytic anemia have rarely been reported. Herein, a case of oxaliplatin-induced autoimmune hemolytic anemia(AIHA) and its management have been discussed.
The patient with metastatic colorectal carcinoma was admitted to the emergency room with the symptom of reddish coloration of her urine after receiving an oxaliplatin-based regimen. On her admission she had profound anemia with reticulocytosis and a serum biochemistry concordant with hemolysis. The positivity of direct and indirect Coombs tests pointed to the diagnosis of AIHA. Hemolysis improved after discontinuation of oxaliplatin and treatment with corticosteroids and plasmapheresis.
Although oxaliplatin has a relatively favorable side effect profile, the possibility of less frequent, but potentially serious immune-related side effects should never be overlooked.

Keywords: autoimmune hemolytic anemia, oxaliplatin, colorectal cancer


Hatime Arzu Yaşar, Uğur Şahin, Kübra Sağlam, Ali Alkan, Güngör Utkan. Oxaliplatin-induced Autoimmune Hemolitic Anemia. Acta Oncol Tur.. 2017; 50(2): 174-177

Sorumlu Yazar: Hatime Arzu Yaşar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale