ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale GönderKolorektal Kanser Cerrahisi ve Rejyonel Anestezi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2013; 46(1): 22-26 | DOI: 10.5505/aot.2013.07108  

Kolorektal Kanser Cerrahisi ve Rejyonel Anestezi

Müge Çakırca1, Semih Başkan1, Mehmet Çakırca2
1Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
2Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Turkey

Kolorektal kanser görülme sıklığı yaşla artmaktadır. Geriatrik hastalarda kardiyorespiratuar ve serebrovasküler sistemlerde eşlik eden hastalıklar daha sık bulunmaktadır. Bu hastalarda yüksek ASA skorları, anatomik zorluklar ve cerrahi riskler anesteziyolojist tarafından yönetilmelidir.
Anestetiklerin patofizyolojik etkilerinin daha iyi anlaşılmaya başlanması ile kolorektal kanser cerrahisi geçirecek hastaların anestezisini ve analjezisini sağlamakta rejyonel anestezi teknikleri kullanımı gündeme gelmiştir.
Bu yazıda rejyonel anestezi tekniklerinin kolorektal kanser hastalarında uygulamalarının avantaj ve dezavantajları hakkında güncel bilgilerin sunulması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: rejyonel anestezi, kanser.


Regional Anesthesia and Colorectal Cancer Surgery

Müge Çakırca1, Semih Başkan1, Mehmet Çakırca2
1Ankara Numune Training And Research Hospital, Ankara, Turkey
2Ankara Training And Research Hospital, Ankara, Turkey

The incidence of colorectal cancer increase with age. Geriatric patients have more comorbid medical conditions including cardiorespiratory and cerebrovascular diseases. Thus, high ASA scores, anatomical deformities and surgical risks should be managed by anesthesiologists. More common using of regional anesthetic tecniques to provide anesthesia and analgesia fort he patients undergoing colorectal cancer surgery has became a current issue with the better understandings on the pathophysiologic effects of the anaesthetic agents.
In this article, we aimed to discuss the advantages and disadvantages of regional anesthetic tecniques in patients undergoing colorectal cancer surgery.

Keywords: regional anesthesia, cancer.


Müge Çakırca, Semih Başkan, Mehmet Çakırca. Regional Anesthesia and Colorectal Cancer Surgery. Acta Oncol Tur.. 2013; 46(1): 22-26

Sorumlu Yazar: Müge Çakırca, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale