ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Total Larenjektominin Tat ve Koku Duyularına üzerine etkisi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2019; 52(1): 127-131 | DOI: 10.5505/aot.2019.04880

Total Larenjektominin Tat ve Koku Duyularına üzerine etkisi

Tuncay Tunçcan1, Elif Akyol Sen1, Sema Zer Toros2, Ayça Ant1, Arzubetül Duran1
1Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Ve Boğaz Hastalıkları Kliniği Ankara, Türkiye
2Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Ve Boğaz Hastalıkları Kliniği Istanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Total Larenjektominin tat ve koku duyuları üzerine olan etkisinin değerlendirilmesi
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tat ve Koku duyularının değerlendirilmesi amaçlı kullandığımız testler, kolay uygulanabilir ve noninvaziv testlerdir. Koku duyusunun değerlendirilmesi CCCRC koku identifikasyon ve n-butanol eşik testi ile üç farklı konsantrasyonda ( düşük, orta, yüksek ) uygulanarak değerlendirildi. Tat testi 4 ana solüsyon ( tatlı, acı, ekşi, tuzlu) ile değerlendirildi. tat ve koku değerlendirme sonuçları istatiksel olarak analiz edildi.

BULGULAR: Total larenjektomili hastalarda koku testleri ile anosmi ve şiddetli hiposmi tespit edildi. Bu 10 bulgular bize total larenjektomide koku duyusu bozukluğu meydana geldiğini gösterdi. tat testlerinde solüsyon yoğunluğu ve tada göre farklı sonuçlar görüldü, haastalar ekşi tadı tatlı, acı ve tuzludan daha iyi algıdadı.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Total larenjektomi tat ve koku duyularında azalmaya neden olabildiği gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tatol larenjektomi, tat duyusu, koku duyusu

How does total laryngectomy affect taste and smell senses

Tuncay Tunçcan1, Elif Akyol Sen1, Sema Zer Toros2, Ayça Ant1, Arzubetül Duran1
1Oncology Training And Research Hospital, Department Of Ear Nose And Throat, Ankara, Turkey
2Haydarpasa Numune Training And Research Hospital, Department Of Ear Nose And Throat, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Evaluation of taste and smell senses alteration in total laryngectomy
METHODS: The materials which were used for evaluation of taste and smell senses were easily provided and the tests were non-invasive. The smell sense was evaluated by using CCCRC smell identification test and n-butanol thresold test where taste sense was evaluated by using 3 different concentrations (low-medium-high) of four main taste (sweet, bitter, sour and salty) solutions. Results of taste and smell evaluation tests were statistically analized.
RESULTS: Anosmia and severe hyposmia were evaluated in smell sense tests of total laryngectomy received patients. This finding shows the disfunction of smell sense in total laryngectomy. Different results of taste sense tests were found according to the kind and concentration of solutions; patients sensed sour solutions better than sweet, bitter and salty solutions.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Total laryngectomy can causes decrease in olfactory functions and taste functions

Keywords: Total laryngectomy, taste sense, smell sense

Tuncay Tunçcan, Elif Akyol Sen, Sema Zer Toros, Ayça Ant, Arzubetül Duran. How does total laryngectomy affect taste and smell senses. Acta Oncol Tur.. 2019; 52(1): 127-131

Sorumlu Yazar: Tuncay Tunçcan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale