ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Kolon Kanserli Hastada Santral Venöz Kateter ile İlişkili Tromboza Bağlı Vena Kava Süperior Sendromu [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2011; 44(1): 32-35

Kolon Kanserli Hastada Santral Venöz Kateter ile İlişkili Tromboza Bağlı Vena Kava Süperior Sendromu

Yasemin Benderli Cihan1, Halil Dönmez2
1Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkoloji, Kayseri, Türkiye
2Erciyes Üniverstesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Bölümü, Kayseri, Türkiye

Central venous catheterization plays an important role in cancer patients. Central venous catheterization and port placement are essential practices for high dose chemotherapy applications or palliative therapy. Thrombosis is one of the most frequent complications of port catheter but vena cava superior syndrome secondary to related thrombosis has been reported as a very rare complication. We present a 49 years female patient with colon cancer who developed thrombosis causing vena cava superior syndrome after a left subclavian vein port catheter. In conclusion, we suggest that cancer patients with central venous catheter should be regularly followed up, because a life-treating complication such as vena cava superior syndrome may be seen.

Keywords: Cancer, central venous catheter, thrombosis, vena cava superior syndrome

A Colon Cancer Patient of a Vena Cava Superior Syndrome Secondary to Catheter Related Thrombosis: A Case Report

Yasemin Benderli Cihan1, Halil Dönmez2
1Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkoloji, Kayseri, Türkiye
2Erciyes Üniverstesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Bölümü, Kayseri, Türkiye

Santral venöz kateter (SVK) günümüzde önemli bir yere ve yaygın kullanım alanına sahiptir. SVK, kanser hastalarında uygulama kolaylığı nedeniyle destek tedavisinde ve kemoterapi uygulanmasında güvenilir bir venöz yol olarak kullanılmaktadır. Santral vene bağlı trombüs sık olarak görülmekle birlikte, trombüse bağlı vena kava süperior sendromuyla (VKSS) daha az karşılaşılmaktadır. Bu yazıda, sol subklaviyan vene port kateteri yerleştirilmesinden sonra tromboza bağlı semptomatik VKSS’na yol açan 49 yaşında kolon kanserli bir kadın hasta sunuldu. Sonuç olarak, SVK uygulanan hastalarda sık görülen trombozlar nadir olarak yaşamı tehdit eden VKSS şeklinde karşımıza çıkabileceğinden hastaların kateter bakımını düzenli yaptırması gerektirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kanser, santral ven kateteri, tromboz, vena kava süperior sendromu

Yasemin Benderli Cihan, Halil Dönmez. Kolon Kanserli Hastada Santral Venöz Kateter ile İlişkili Tromboza Bağlı Vena Kava Süperior Sendromu. Acta Oncol Tur.. 2011; 44(1): 32-35
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale