ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale GönderActa Oncol Tur.: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
OLGU SUNUMU
1.
Tipik dermatoskopik bulguları olan Akral lentiginöz malign melanom vakası
An Acral lentiginous melanoma case with typical dermoscopy findings
Hamza Aktaş, Ahmet Şiyar Ekinci, Onur Eşbah
doi: 10.5505/aot.2016.33043   2016; 49 - 1 | Sayfalar 61 - 63

2.
Tiroid Bezinde Eş Zamanlı Papiller Karsinom ve Medüller Karsinom
Concurrent Thyroid Papillary Carcinoma and Medullary Carcinoma in The Thyroid
Uygar Olgen, Gülay Dilek, Cihangir Özaslan
doi: 10.5505/aot.2016.94695   2016; 49 - 1 | Sayfalar 39 - 42

3.
Vaka Sunumu: Malign Periferal Sinir Kılıf Tümörü
Case Report: Malign Periferal Nerve Sheath Tumor
Onur Varış, Güray Togral, Murat Arıkan, Murat Aydın
doi: 10.5505/aot.2015.39358   2016; 49 - 2 | Sayfalar 131 - 134

DAVETLI DERLEME
4.
Malign Melanomun Cerrahi Yönetimi
Surgical Management of Malignant Melanoma
Kemal Beksaç, Burcu Beksaç
doi: 10.5505/aot.2016.73644   2016; 49 - 2 | Sayfalar 111 - 122

ARAŞTıRMA
5.
Pankreas Adenokarsinomlu Hastaların Demografik Ve Klinikopatolojik Özelliklerinin Değerlendirmesi
Evaluation Of Demographic And Clinicopathological Characteristics Of Panreatic Adenocarcinoma Patients
Kaan Helvacı, Ümmügül Üyetürk, Özlem Sönmez, İbrahim Türker, Ülkü Yalçıntaş Arslan
doi: 10.5505/aot.2016.74946   2016; 49 - 2 | Sayfalar 91 - 101

OLGU SUNUMU
6.
Yenidoğanda Lenfadenopati: Langerhans Hücreli Histiositozis
Lymphadenopathy of A Newborn: Langerhans Cell Histiocytosis
Aysenur Bahadır, Erol Erduran
doi: 10.5505/aot.2016.04909   2016; 49 - 3 | Sayfalar 220 - 223

ARAŞTıRMA
7.
Romatoid Artritli Hastalarda Serum Tümör Belirteçleri Düzeyleri
Serum Tumor Marker Levels in Rheumatoid Arthritis
Selcuk Şeber, Dilek Solmaz, Tarkan Yetişyiğit
doi: 10.5505/aot.2016.26234   2016; 49 - 3 | Sayfalar 237 - 242

DAVETLI DERLEME
8.
Dev Hücreli Kemik Tümöründe Denosumab Tedavisinin Yeri: Literatürün Gözden Geçirilmesi
Denosumab Therapy in Giant Cell Bone Tumor: Review of Literature
Orhan Balta, Recep Kurnaz, Kürşad Aytekin, Murat Aşçı, Mete Gedikbaş, Bora Bostan
doi: 10.5505/aot.2017.46036   2017; 50 - 3 | Sayfalar 250 - 258

9.
Bazal Hücreli Karsinomun Tedavisinde Güncel Gelişmeler
Current Advances in the Treatment of Basal Cell Carcinoma
Mert Çalış, Hakan Uzun
doi: 10.5505/aot.2016.69188   2016; 49 - 3 | Sayfalar 206 - 211

OLGU SUNUMU
10.
Akustik Nörinoma İle İlişkili Göz Tutulumu Ve Tedavisi
Acoustic Neuroma Related Eye Involvement and Its Treatment
Tuğba Göncü, Sevin Çakmak, Fatih Mehmet Adıbelli, Ali Akal, Mehtap Kocatürk
doi: 10.5505/aot.2016.52386   2016; 49 - 1 | Sayfalar 53 - 56

11.
Bilateral meme kanseri ve mide metastazı: Olgu sunumu
Bilateral breast cancer and stomach metastasis: A Case Report
Erdinç Nayır, Tolga Köşeci, Ali Arıcan
doi: 10.5505/aot.2016.74046   2016; 49 - 3 | Sayfalar 232 - 234

DAVETLI DERLEME
12.
Nanokorlar: Tanı ve Tedaviye Yönelik Antikor Fragmanları
Nanobodies: Diagnostic and Therapeutic Antibody Fragments
Nihal Karakaş, İrem Öztürk, Serkut Tosyalı, Sadık Bay
doi: 10.5505/aot.2018.28190   2018; 51 - 2 | Sayfalar 240 - 250

ARAŞTıRMA
13.
Gastrointestinal Malign Melanomlarda BRAF V600E Mutasyon Analizi
Analysis of BRAF V600E Mutation in Gastrointestinal Malignant Melanomas
Hayriye Tatlı Doğan, Merve Meryem Kıran
doi: 10.5505/aot.2018.95967   2018; 51 - 1 | Sayfalar 61 - 67

OLGU SUNUMU
14.
Meme Kanserinin Supra- ve İnfratentorial Kistik Metastazları: Olgu Sunumu
Supra- and Infratentorial Cystic Metastases of Breast Cancer: Case Report
Necati Tatarlı, Yusuf Emrah Gergin, Selçuk Özdoğan, Bilgehan Solmaz, Mehmet Tiryaki, Dilek Yavuzer, Tufan Hiçdönmez
doi: 10.5505/aot.2016.87004   2016; 49 - 1 | Sayfalar 64 - 67

15.
Prostat Kanseri Duodenum Metastazı: Nadir Olgu Sunumu
Duodenum Metastasıs of Prostate Cancer: A Rare Case Presentatıon
Ferit Aslan, Emine Benzer, Mustafa Cengiz, Havva Yeşil Çınkır, Fatma Buğdaycı Başal, Hüseyin Kanmaz, Fatih Yıldız, Emrah Eraslan, Necati Alkış, Berna Öksüzoğlu, Umut Demirci
doi: 10.5505/aot.2016.47965   2016; 49 - 1 | Sayfalar 35 - 38

ARAŞTıRMA
16.
Onkoloji Hastanesi Erişkin Yoğun Bakım Ünitesinde İnvaziv Araçla İlişkili Hastane Enfeksiyonları: Beş Yıllık Değerlendirme
Invasive Device Related Nosocomial Infections in Adult Intensive Care Unit of an Oncology Hospital: Evaluation of Five Years
Gülşen İskender, Sabahat Çeken, Mustafa Cihat Oğan, Habip Gedik, Fazilet Duygu, Mustafa Ertek
doi: 10.5505/aot.2016.48030   2016; 49 - 1 | Sayfalar 27 - 34

17.
Evre I Over Granüloza Hücre Kanserli Hastaların Klinikopatolojik Özellikleri
The Clinicopathological Characteristics of Stage I Granulosa Cell Ovarian Cancer
Yakup Bozkaya, Mutlu Doğan, Nebi Serkan Demirci, Gokmen Umut Erdem, Nuriye Yıldırım Özdemir, Nurullah Zengin
doi: 10.5505/aot.2017.51423   2017; 50 - 1 | Sayfalar 12 - 16

EDITÖRE MEKTUP
18.
Senkron Bilateral Seminomlu Hastada Bleomisine Bağlı Organize Pnömoni
Bleomycin Induced Organized Pnömonia in Synchronus Bilateral Seminoma
Ferit Aslan, Ömür Berna Öksüzoğlu
doi: 10.5505/aot.2017.54376   2017; 50 - 1 | Sayfalar 92 - 93
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
19.
Synchronous Bilateral Seminoma Role of Radiotherapy
Senkron Bilateral Seminomda Radyoterapinin Yeri
Mehmet Faik Çetindag, Yasemin Benderli Cihan
doi: 10.5505/aot.2015.70883   2016; 49 - 2 | Sayfalar 128 - 130

ARAŞTıRMA
20.
Malign Tümörlerde Alt Ekstremite Uzun Kemikleri Patolojik Kırıklarının Cerrahi Tedavi ve Fonksiyonel Sonuçları
Surgery and Functional Results of Pathological Fractures of Long Bones of Lower Extremities in Malignant Tumors
Halil Akdeniz, İsmail Burak Atalay, Volkan Kaya, Emre Özanlağan, Güray Toğral
doi: 10.5505/aot.2016.65487   2016; 49 - 1 | Sayfalar 13 - 20LookUs & Online Makale