ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Acta Oncologica Turcica - Acta Oncol Tur.: 43 (2-3)
Volume: 43  Suppl: 2-3 - 2010
1.Mesane Tümörünün Ayak Başparmağına Metastazı: Olgu Sunumu
Yasemin CİHAN, Mustafa SOFİKERİM, Kemal DENİZ
Pages 46 - 48

2.Azerbaycan Cumhuriyeti’nde Şehirde ve Kırsal Kesimde Yaşayan Bireylerde Mide Kanseri Prevalans Parametrelerinin Karşılaştırmalı Analizi
AZER R ALİYEV, Rashad S ZEYNALOV
Pages 51 - 54

3.Kanserli Hastalarda Febril Nötropeni Sırasında Alınan Kültürlerin Değerlendirilmesi
Gülşen İSKENDER, Kamuran SAYILIR, Mustafa Cihat OĞAN, Müfide ÇİMENTEPE, Ayla YENİGÜN, Sema BATI
Pages 55 - 58

4.Geçici Santral Venöz Kateterlerin Radyolojik Görüntüleme Yöntemleri Eşliğinde Uygulanmaları
Doğan DEDE, Ahmet AVLUK, Nilgün YILDIRIM, İlkay AKMANGİT, Bige SAYIN SEVER
Pages 59 - 64

5.Total Larenjektomi Sonrası Ses Restorasyonunda Provox Konuşma Protezi Tecrübelerimiz
Fadlullah AKSOY, Bayram VEYSELLER, Yavuz Selim YILDIRIM, Hasan DEMİRHAN, Orhan ÖZTURAN
Pages 65 - 69

6.Serviks Uteri Kanseri Tedavisinde Eş Zamanlı Kemoradyoterapi ve Yalnız Radyoterapinin Tedaviye Yanıt ve Akut Toksisite Açısından Karşılaştırılması
Kamal S AKBAROV
Pages 70 - 73

7.PRİMER SUBMANDİBULAR BEZ MALİGN MUKOZAYLA İLİŞKİLİ LENFOİD DOKU (MALT) LENFOMASI: OLGU SUNUMU
Ferhat BOZKUŞ, İsmail İYNEN, İmran ŞAN, Muhammet Emin GÜLDÜR
Pages 74 - 77

8.EPİSTAKSİS İLE BAŞVURAN PRİMER NAZAL KAVİTE MALİGN MELANOMU
Güze ÖZAL, Mutlu DOĞAN, Gülşah KAYGUSUZ, Güngör UTKAN, Bülent YALÇIN, Fikri İÇLİ
Pages 78 - 80

9.EPİGASTRİK HERNİYİ TAKLİT EDEN HEPATOSELÜLER KARSİNOMUN OLAĞAN DIŞI YERLEŞİMİ: OLGU SUNUMU
Melih AKINCI, Zafer ERGÜL, Kerim Bora YILMAZ, Engin ÖLÇÜCÜOĞLU, Hakan KULAÇOĞLU
Pages 81 - 84

10.Meme Kanseri ve Menenjiom İlişkisi: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Yasemin Benderli CİHAN, Figen Figen ÖZTÜRK
Pages 85 - 87

11.Miyelodisplastik Sendromlu İki Kardeşte Kompleks Sitogenetik Anormallik ve Ağır İmmün Yetmezlik
Özlem Şahin BALÇIK, Nafiye HELVACI, Murat ALBAYRAK, Osman YOKUŞ, Funda CERAN, Simten DAĞDAŞ, Gülsüm ÖZET
Pages 88 - 90
Abstract |Full Text PDF

LookUs & Online Makale