ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Acta Oncologica Turcica - Acta Oncol Tur.: 42 (2)
Volume: 42  Issue: 2 - 2009
1.Açık Meme Biyopsileri ve Komplikasyonları: Gelecekteki Tedaviyi Etkiler mi?
Lutfi DOĞAN, Niyazi KARAMAN, Cihangir ÖZASLAN, Can ATALAY, Mehmet ALTINOK
Pages 45 - 49

2.Ultrasonografi Kılavuzluğunda Pankreas İğne Biyopsileri
Bilgin Kadri ARIBAŞ, Gürbüz DİNGİL, Ümit ÜNGÜL, Gürsel ŞAHİN, Dilek Nil ÜNLÜ, Kamil DOĞAN, Sevim ÖZDEMİR, Zekiye PEKOL ŞİMŞEK, Aliye Ceylan ZARALI, Rasime Pelin DEMİR, Kemal ARDA
Pages 50 - 56

3.Malign Melanomalı Doksan Hastanın Klinikopatolojik Değerlendirmesi
Mutlu DOĞAN, Ülkü YALÇINTAŞ ARSLAN, Saadet TOKLUOĞLU, Güze ÖZAL, Hande SELVİ, Güngör UTKAN, Hakan AKBULUT, Bülent YALÇIN, Necati ALKIŞ, Fikri İÇLİ
Pages 57 - 60

4.Spinal Anestezi ile Transüretral Rezeksiyon Yapılan Hastalarda Bupivakain ve Ropivakaine Bağlı Geçici Nörolojik Semptom İnsidansının Karşılaştırılması
Gülbahar GÜLNERMAN, Selma KELEŞ, Menşure KAYA, Neslihan KURU, Nihal KADIOĞULLARI
Pages 61 - 68

5.Crohn Hastalığında Multidedektör Bilgisayarlı Tomografi Bulguları
Kemal ARDA, Nazan ÇİLEDAĞ
Pages 69 - 73

6.Ektopik Böbrekte Renal Hücreli Karsinom: Olgu Sunumu
Niyazi KARAMAN, Lütfi DOĞAN, Cihangir ÖZASLAN, Can ATALAY, Çiğdem IRKKAN, Asuman BOZKURT
Pages 74 - 76

7.Akciğer Kanserinin Sağ Atriyum Metastazı: İki Olgu Nedeniyle
Nazan ÇİLEDAĞ, Pelin DEMİR GÜMÜŞDAĞ, Elif AKTAŞ, Kemal ARDA
Pages 77 - 79

8.Brakiyal Pleksustan Kaynaklanan Schwannom Olgusu
Hayriye KARABULUT, Baran ACAR, Mehmet Ali BABADENİZ, Gülçin ŞİMŞEK, Emre GÜNBEY
Pages 80 - 82

9.Glans Peniste Saptanan Kaposi Sarkomu: Olgu Sunumu
Tolga TUNCEL, Ahmet ALACACIOĞLU, Bülent KARAGÖZ, Oğuz BİLGİ, Alpaslan ÖZGÜN, Zafer KÜÇÜKODA, Emin Gökhan KANDEMİR
Pages 83 - 85

10.Kanserin Tromboembolik Komplikasyonları ve Tedaviye Yönelik Yaklaşımlar
Yeşim YILDIRIM, Özgür ÖZYILKAN
Pages 86 - 91

LookUs & Online Makale