ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Acta Oncologica Turcica - Acta Oncol Tur.: 41 (1)
Volume: 41  Issue: 1 - 2008
1.Kemik Metastazlarında Tanı ve Tedavi
Yıldız GÜNEY, Sercan YILMAZ, Ümmühani ÖZEL TÜRKÇÜ, Cengiz KURTMAN
Pages 1 - 6

2.Çocukluk Çağı Benign Kemik Tümörlerinin Demografik Özellikleri ve Klinik Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi
Murat ARIKAN, Erdal METİN, Deniz GÜRLER, Şafak GÜNGÖR, Yaman KARAKOÇ
Pages 7 - 13

3.Triple Negatif Meme Kanserli Hastalarda Aksiller Lenf Nodu Tutulumu Farklılık Gösterir mi?
Suat KUTUN, Haluk ULUCANLAR, Aybala AĞAÇ, Oğuz TARCAN, Abdullah ÇETİN
Pages 14 - 18

4.Cerrahi Tedavi Uyguladığımız Uzun Kemik Yerleşimli Pediatrik Osteoid Osteoma Olgularımız
Murat ARIKAN, Deniz GÜRLER, Şafak GÜNGÖR, Yaman KARAKOÇ, Erdal METİN, Ali ATALAY, Tolga KOŞAR
Pages 19 - 24

5.Radyoterapi Uyguladığımız Rektum Adenokarsinomlu Hastalarımızın Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
V.Işıl UĞUR, Taciser DEMİRKASIMOĞLU, Yeşim ELGİN, Bülent KÜÇÜKPLAKÇI, Aytül ÖZGEN, Cem MISIRLIOĞLU, Ergun SANRI, Pınar KARA, Nadi ÖZDAMAR
Pages 25 - 28

6.Evving Sarkomlu Olgularımızda Tedaviyi Etkileyen Prognostik Faktörler
Şafak GÜNGÖR, Murat ARIKAN, G. TOĞRAL, Yaman KARAKOÇ, Erdal METİN, B. ATALAY
Pages 29 - 32

7.Kobaylarda Postoperatif Adezyonların Önlenmesinde Hyaluronic Acid/Carboxymethylcellulose’un Etkisi
Savaş TEZEL, Reha ÖZGÜVEN, Selma TUNÇOL
Pages 33 - 37

8.Propilen Mesh ile Yapılan Fıtık Onarmalarında İskeminin Adezyon Formasyonuna Etkisi
Savaş TEZEL, Reha ÖZGÜVEN, Selma TUNÇOL
Pages 38 - 40

9.Rektum Kanserli Hastalarımızın Epidemiyolojik Demografik Özelliklerinin ve Tedavi Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi
Taciser DEMİRKASIMOĞLU, V. Işıl UĞUR, Yeşim ELGİN, Bülent KÜÇÜKPLAKÇI, Aytül ÖZGEN, Cem MISIRLIOĞLU, Ergun SANRI, Pınar KARA, Handan ERKAL, Nadi ÖZDAMAR
Pages 41 - 44

10.İntaoperatif PeniIEreksiyon Gelişen Dört Çocuğun Değerlendirilmesi
Yeşim ŞENAYLI, Atilla ŞENAYLI
Pages 45 - 48

11.Enkondrom Zemininde Gelişen Atipik Bir Kondrosarkom Olgusu
Yaman KARAKOÇ, Murat ARIKAN, Deniz GÜRLER, Şafak GÜNGÖR, Erdal METİN
Pages 49 - 51

12.Mekonyum ileus ve Konjerıital Hipotroidizm Olan Bir Yenidoğanda Konjuge Hiperbilirubirıemi
Yeşim ŞENAYLI, Atilla ŞENAYLI
Pages 52 - 54

13.Skleroderma Tanısı Olan Hastada Duktal Karsinoma İn Situ Olgusu
Suat KUTUN, Haluk ULUCANLAR, Aybala AĞAÇ, Oğuz TARCAN, Abdullah ÇETİN
Pages 55 - 56

14.Testiküler Feminizasyon Sendromunda Gelişen Seminoma: Hastanın 7 Yıllık Takibi
Yıldız GÜNEY, Meltem NALÇA ANDRIEU, Ayşe HİÇSÖZMEZ, Caner AKTAŞ, Cengiz KURTMAN, Şaban Çakır GÖKÇE
Pages 57 - 58

15.İnce Bağırsakta Gastrointestinal Stromal Tümör, Servikal Metastazı: Olgu Sunumu
Vahide Işıl UĞUR, Taciser DEMİRKASIMOĞLU, Ş. Pınar KARA, Bülent KÜÇÜKPLAKÇI, Aytül ÖZGEN, Yeşim ELGİN, Cem MISIRLIOĞLU, Ergun SANRI, Tijen YAPICI, Nadi ÖZDAMAR
Pages 59 - 61

16.Kolon Kanseri: Çok Sayıda Nüks ile Takip Nedeniyle Olgu Sunumu
V. Işıl UĞUR, Nadi ÖZDAMAR, Ş. Pınar KARA, Bülent KÜÇÜKPLAKÇI, Aytül ÖZGEN, Ergun SANRI, Taciser DEMİRKASIMOĞLU, Yeşim ELGİN, Cem MISIRLIOĞLU, Tijen YAPICI
Pages 62 - 64

17.Karşı İnguinal Lenf Nodunda Metastaz Saptanan Sol Testiste Seminom: Olgu Sunumu
V. Işıl UĞUR, Taciser DEMİRKASIMOĞLU, Ş. Pınar KARA, Bülent KÜÇÜKPLAKÇI, Aytül ÖZGEN, Yeşim ELGİN, Cem MISIRLIOĞLU, Ergun SANRI, Tijen YAPICI, Nadi ÖZDAMAR
Pages 65 - 67

18.Retroperitoneal Gastrointestinal Stromal Tümörlü Olgunun Radyolojik Bulguları Radiographic Findings of Retroperitoneal Gastrointestinal Stromal Tumour
R. Pelin DEMİR, Bilgin Kadri ARIBAŞ
Pages 68 - 69

LookUs & Online Makale