ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Akciğer Kanserinin Sağ Atriyum Metastazı: İki Olgu Nedeniyle [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2009; 42(2): 77-79

Akciğer Kanserinin Sağ Atriyum Metastazı: İki Olgu Nedeniyle

Nazan ÇİLEDAĞ1, Pelin DEMİR GÜMÜŞDAĞ1, Elif AKTAŞ1, Kemal ARDA1
SB Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, ANKARA

Both primary and metastatic tumors of the heart are rare and might undergo surgical intervention to relieve or prevent possible complications. We have reported two cases vvith primary lung cancer vvith invasion into the atrium. İnvolvement of the right heart is usually clinically silent. İn contrast, involvement of the left heart is a clinic entity vvhich may cause death due to pulmonary embolus or tricuspid obstruction. Therefore imaging such patients is important for the management and the prognoses.

Keywords: Lung carcinoma, cardiac metastasis, right atrium.

Primary Lung Cancer vvith Invasion Into the Atrium: Two Case Report

Nazan ÇİLEDAĞ1, Pelin DEMİR GÜMÜŞDAĞ1, Elif AKTAŞ1, Kemal ARDA1
SB Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, ANKARA

Kalbin primer ve metastatik tümörleri oldukça nadir görülür. Atriyal tümör trombüsü ani ölümlere yol açabileceği için tanısı ve tedavisi önem taşıyan klinik patolojidir. Bu sunumda atriyal metastaz saptanan iki akciğer kanseri olgusunu sunmayı amaçladık. Diğer uzak metastazların aksine sağ kalp tutulumu klinik olarak genellikle sessiz seyreden, sol kalp tutulumu ise pulmoner emboli ve/veya triküspit obstrüksiyonu gibi nedenlerle ani ölümlere neden olabilen bir klinik tablodur. Bu yönden hastaların değerlendirilmesi, tedavi planlanması ve prognoz belirleme açısından önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Akciğer karsinomu, kalp metastazı, sağ atriyum.

Nazan ÇİLEDAĞ, Pelin DEMİR GÜMÜŞDAĞ, Elif AKTAŞ, Kemal ARDA. Akciğer Kanserinin Sağ Atriyum Metastazı: İki Olgu Nedeniyle. Acta Oncol Tur.. 2009; 42(2): 77-79
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale