ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Desmoid Fibromatosis of The Breast; A Case Report [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2024; 57(1): 30-34 | DOI: 10.5505/aot.2023.69376

Desmoid Fibromatosis of The Breast; A Case Report

Mehmet Furkan Sağdıç1, Ayşegül Erol2, Onur Can Güler3
1Department of Surgical Oncology, University of Health Sciences Ankara Oncology Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Department of Pathology, University of Health Sciences Ankara Oncology Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
3Department of Surgical Oncology, University of Health Sciences Ankara Oncology Training and Research Hospital, Ankara, Turkey.

Desmoid-type fibromatosis of the breast is a rare, locally aggressive stromal tumor. This lesion is observed in 0.2% of all breast tumors, often occurs between the ages of 25 and 45 and the sex ratio is 1: 2 (male: female). In this study, we report a case of a 57-year-old woman with breast fibromatosis, which has been mimicking breast carcinoma. On physical examination, there was an irregularly shaped mass lesion of approximately 3x2 cm fixed to the chest wall in the upper outer quadrant of the left breast. On mammography, an increase in opacity covered by fibroglandular tissue was observed in the outer middle part of the left breast. On ultrasound examination, a heterogeneous hypoechoic solid lesion with microcalcifications in places and 32x10mm in size with irregular borders and internal echoes were observed in the upper outer quadrant of the left breast. (BIRADS 4). Since the tru-cut biopsy could not differentiate between Fibromatosis-like Metaplastic Breast Carcinoma and Desmoid Fibromatosis, an excisional biopsy was performed under general anaesthesia. Wide local excision was performed due to positive surgical margins. In conclusion, desmoid-type fibromatosis has nonspecific physical examination findings and radiological imaging and is confused with malignancy. The primary treatment of this lesion is excision with a negative surgical margin

Keywords: Desmoid-type fibromatosis (DF), breast tumor, fibromatosis

Memenin Desmoid Fibromatozisi; Olgu Sunumu

Mehmet Furkan Sağdıç1, Ayşegül Erol2, Onur Can Güler3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cerrahi Onkoloji Kliniği, Ankara
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cerrahi Onkoloji Kliniği, Ankara.

Memenin desmoid tip fibromatozisi nadir görülen, lokal agresif bir stromal tümördür. Bu lezyon tüm meme tümörlerinin %0,2'sinde görülür, sıklıkla 25-45 yaşları arasında ortaya çıkar ve erkek: kadın oranı 1: 2'dir. Bu olgu sunumunda, meme kanserini taklit eden meme fibromatozisi olan 57 yaşında bir kadın hastayı sunuyoruz. Fizik muayenede sol meme üst dış kadranda göğüs duvarına fikse yaklaşık 3x2 cm boyutlarında düzensiz şekilli kitle lezyonu izlendi. Mamografide sol meme dış orta kısmında fibroglandüler doku ile örtülü opaklıkta artış izlendi. Ultrason muayenesinde sol meme üst dış kadranda 32x10mm boyutlarında, sınırları düzensiz, iç ekosu olan, yer yer mikrokalsifikasyonlu, heterojen hipoekoik solid lezyon izlendi. (BIRADS 4). Tru-cut biyopside fibromatozis benzeri metaplastik meme karsinomu ile desmoid fibromatozis ayırt edilemediğinden genel anestezi altında eksizyonel biyopsi gerçekleştirildi. Pozitif cerrahi sınırlar nedeniyle geniş lokal eksizyon uygulandı. Sonuç olarak, desmoid tip fibromatosis nonspesifik fizik muayene bulguları ve radyolojik görüntüleme bulgularına sahiptir ve malignite ile karıştırılmaktadır. Bu lezyonun primer tedavisi negatif cerrahi sınır ile eksizyondur.

Anahtar Kelimeler: desmoid fibromatozis, meme tümörü, fibromatozis

Mehmet Furkan Sağdıç, Ayşegül Erol, Onur Can Güler. Desmoid Fibromatosis of The Breast; A Case Report. Acta Oncol Tur.. 2024; 57(1): 30-34

Corresponding Author: Mehmet Furkan Sağdıç, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale