ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Brakiyal Pleksustan Kaynaklanan Schwannom Olgusu [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2009; 42(2): 80-82

Brakiyal Pleksustan Kaynaklanan Schwannom Olgusu

Hayriye KARABULUT1, Baran ACAR1, Mehmet Ali BABADENİZ1, Gülçin ŞİMŞEK2, Emre GÜNBEY1
1SB Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği,
2SB Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, ANKARA

Schvvannomas are benign tumors of peripheral nerve sheath. Approximately half of schvvannomas locate in head and neck region. Schvvannomas originating from brachial plexus are rare couse of neck masses. A case of brachial plexus schvvannoma is presented in this report. Thirty-seven year-old man admitted to our clinic vvith a painless left neck mass consisting for two years. Histopathologic examination of fine needle aspiration vvas reported as benign mesenchimal tumor. The mass vvas excised. Abduction limitation vvas developed at left arm postoperatively. Excisional biopsy vvas reported as schvvannoma. Neck schvvannomas were discussed vvith this rare case.

Keywords: Schvvannoma, brachial plexus, neck mass.

A Case of Schvvannoma Arising from Brachial Plexus

Hayriye KARABULUT1, Baran ACAR1, Mehmet Ali BABADENİZ1, Gülçin ŞİMŞEK2, Emre GÜNBEY1
1SB Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği,
2SB Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, ANKARA

Schwarınomlar periferik sinir kılıflarından köken alan benign tümörlerdir. Schwannom olgularının yaklaşık yarısı baş-boyun bölgesinde yerleşir. Brakiyal pleksus kaynaklı schwannomlar boyun kitlelerinin nadir bir nedenidir. Makalede brakiyal pleksus kaynaklı schvvannom olgusu sunulmuştur, iki yıldır boyun sol tarafında ağrısız kitle bulunan 37 yaşında erkek hasta kliniğimize başvurdu, ince iğne aspirasyon biyopsisi benign mezenşimal tümör olarak rapor edilen hastanın kitlesi eksize edildi. Operasyon sonrası sol kolunda abdüksiyon kısıtlılığı gelişti. Patoloji sonucu schvvannom olarak rapor edildi. Bu nadir olgu ile birlikte boyun schvvannomları tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Schvvannom, brakiyal pleksus, boyunda kitle.

Hayriye KARABULUT, Baran ACAR, Mehmet Ali BABADENİZ, Gülçin ŞİMŞEK, Emre GÜNBEY. Brakiyal Pleksustan Kaynaklanan Schwannom Olgusu. Acta Oncol Tur.. 2009; 42(2): 80-82
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale