ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Anesthetic management of allograft reconstruction following hemipelvectomy: A series of 12 cases [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2020; 53(2): 362-368 | DOI: 10.5505/aot.2020.53215

Anesthetic management of allograft reconstruction following hemipelvectomy: A series of 12 cases

Tugba Aşkın1, Süheyla Ünver1, Mensure Kaya1, Dilek Kalaycı1, Kübra Kutay Yazıcı2, Ahmet Fevzi Kekeç3, Bedii Şafak Güngör4
1Dr.abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training And Research Hospital, Departments Of Anesthesiology And Reanimation
2Bagcilar Training And Research Hospital, Departments Of Anesthesiology And Reanimation
3Dortyol State Hospital, Departments Of Orthopedics And Travmatology
4Dr.abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training And Research Hospital, Departments Of Orthopedics And Travmatology

INTRODUCTION: There are not many reports encountered regarding anesthesia management of hemipelvectomy in the literature. We would like to call attention to anesthetic management of allograft reconstruction following hemipelvectomy with this study, which is rarely performed.
METHODS: The records of patients who underwent internal hemipelvectomy between December 2010 and February 2014 were retrospectively evaluated. The age, gender, ASA, comorbidity, anesthesia method applied, hemoglobin values, intraoperative amount of bleeding, amount of intraoperatively administered fluid and blood transfusion, duration of operation, intensive care stay and hospitalization, mortality and morbidity rates were analyzed.
RESULTS: 12 patients were evaluated in this study. The mean age of all patients was 37,5 ± 14,6 (range between 10 and 57). The anesthetic management was provided by general anesthesia for ten patients and combined spinal-epidural (CSE) anesthesia for two patients. The mean intraoperative amount of bleeding was 2346 ± 1504 ml. With regards to fluid management, 3916 ± 1673 ml crystalloids, 812 ± 441 ml colloids, 1479 ± 856 ml erythrocyte suspension, and 350 ± 302 ml fresh frozen plasma were infused during intraoperative period. The mean duration of surgery, intensive care stay and hospitalization were 273.8 ± 69 minutes, 38.0 ± 34.6 hours and 25.4 ± 21.4 days, respectively. Five patients out of 12 were died a few months after the surgery, but the anesthetic management was not found to related with the mortality.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We recommend a perfect pre-anesthetic visit and close follow up including whole perioperative period for the patients undergoing allograft reconstruction surgery following hemipelvectomy.

Keywords: Anesthesia, hemipelvectomy, allograft

Hemipelvektomi sonrası allogreftle rekonstrüksiyonda anestezi yönetimi: 12 olgu serisi

Tugba Aşkın1, Süheyla Ünver1, Mensure Kaya1, Dilek Kalaycı1, Kübra Kutay Yazıcı2, Ahmet Fevzi Kekeç3, Bedii Şafak Güngör4
1Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği
2Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği
3Dörtyol Devlet Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği
4Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Literatürde hemipelvektomi anestezi yönetimi hakkında karşılaşılan çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Bu çalışma ile nadiren yapılan hemipelvektomi sonrası allogreftle rekonstrüksiyon anestezi yönetimine dikkat çekmek istiyoruz.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Aralık 2010- Şubat 2014 tarihleri arasında internal hemipelvektomi ve allogreftle rekonstrüksiyon cerrahisi yapılan hastalarda dosya incelemesi retrospektif olarak yapıldı. Yaş, cinsiyet, ASA, ek hastalık, uygulanan anestezi yöntemi, preoperatif ve postoperatif hemoglobin değeri, intraoperatif kanama miktarı, intraoperatif verilen mayi ve kan transfüzyon miktarı, operasyon süresi, yoğun bakım ve hastanede kalış süreleri, mortalite-morbidite oranları değerlendirildi.
BULGULAR: Bu çalışmada 12 hasta dosyası değerlendirildi. Hastalar ortalama yaşları 37,5 ± 14,6 (10 – 57 arasında) idi. 10 hastaya genel anestezi, 2’sine kombine spino-epidural (KSE) anestezi uygulandığı görüldü. Ortalama intraoperatif kanama miktarı 2346 ± 1504 ml idi. Sıvı yönetimi ile ilgili olarak ortalama 3916 ± 1673 ml kristalloid, 812 ± 441 ml kolloid, 1479 ± 856 ml eritrosit süspansiyonu ve 350 ± 302 ml TDP intraoperatif kullanıldı. Ortalama cerrahi süre 273,8 ± 69 dk, postoperatif yoğun bakımda kalış süresi 38,0 ± 34,6 saat, hastanede kalış süresi 25,4 ± 21,4 gün idi. 12 hastanın 5’i anestezi dışı sebeplere bağlı olarak operasyondan birkaç ay sonra kaybedildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemipelvektomi sonrası allogreftle rekonstrüksiyon cerrahisi yapılan hastaların, tam bir anestezi öncesi viziti ve bütün perioperatif dönemi kapsayan yakın takibi öneriyoruz.

Anahtar Kelimeler: Anestezi, hemipelvektomi, allogreft

Tugba Aşkın, Süheyla Ünver, Mensure Kaya, Dilek Kalaycı, Kübra Kutay Yazıcı, Ahmet Fevzi Kekeç, Bedii Şafak Güngör. Anesthetic management of allograft reconstruction following hemipelvectomy: A series of 12 cases. Acta Oncol Tur.. 2020; 53(2): 362-368

Corresponding Author: Tugba Aşkın, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale