ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Granulosa Cell Tumor of the Ovary in a Patient with Adjuvant Tamoxifen Use for Breast Cancer: An Extremely Rare Case Report [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2023; 56(2): 180-184 | DOI: 10.5505/aot.2023.24381

Granulosa Cell Tumor of the Ovary in a Patient with Adjuvant Tamoxifen Use for Breast Cancer: An Extremely Rare Case Report

Hatice Tülüce Atlım1, Yusuf İlhan2, Anıl Alpsoy3, Sema Sezgin Göksu4, Gülgün Erdoğan3, Ali Murat Tatlı4, Hasan Şenol Coşkun5
1Department of Internal Medicine, Akdeniz University, Antalya, Turkey
2Department of Oncology, Tatvan State Hospital, Bitlis, Turkey
3Department of Patology, Akdeniz University, Antalya
4Department of Oncology, Akdeniz University, Antalya, Turkey
5Akdeniz Sağlık Vakfı Yaşam Hospital, Department of Medical Oncology, Antalya

Tamoxifen use can cause gynecologic tumors like uterine sarcomas. However, the relationship between tamoxifen use and adult granulosa cell tumors (AGCTs) is uncertain. Here we report a case of AGCT in a 57-year old patient with antecedent tamoxifen use for hormone-receptor positive breast cancer. After 22 months of tamoxifen use, the patient had diagnosed with a stage 1a granulosa tumor. To our knowledge, there are only four cases previously published about the relationship between the development of granulosa cell tumors and the use of tamoxifen. It is very difficult to say that there is a certain relationship between tamoxifen use and AGCT because of the rarity of the condition.

Keywords: Breast cancer, granulosa cell tumor, tamoxifen

Meme Kanseri Tedavisinde Adjuvan Tamoksifen Kullanan Bir Hastada Ovaryan Granüloza Hücreli Tümör: Oldukça Nadir Görülen Bir Vaka

Hatice Tülüce Atlım1, Yusuf İlhan2, Anıl Alpsoy3, Sema Sezgin Göksu4, Gülgün Erdoğan3, Ali Murat Tatlı4, Hasan Şenol Coşkun5
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Antalya
2Tatvan Devlet Hastanesi, Tıbbi Onkoloji, Bitlis
3Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Antalya
4Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Ana Bilim Dalı, Antalya
5Akdeniz Sağlık Vakfı Yaşam Hastanesi, Tıbbi Onkoloji, Antalya

Tamoksifen kullanımı uterin sarkomlar gibi jinekolojik tümörlere yol açabilir. Ancak tamoksifen kullanımının yetişkin granüloza hücreli tümör (AGCT) etiyolojisindeki yeri kesin değildir. Biz burada, hormon pozitif meme kanseri nedeniyle adjuvan tamoksifen tedavisi almakta olan 57 yaşındaki bir hastada gelişmiş olan AGCT vakasını bildirmek istiyoruz. Hastamız evre 1a AGCT tanısı aldığında 22 aydır tamoksifen kullanmaktaydı. Bildiğimiz kadarıyla, tamoksifen kullanımı altında gelişen AGCT’ ler ile ilgili daha önce yayımlanmış 4 adet vaka bildirimi mevcuttur. Bu tip vakalarının çok nadir olması nedeniyle AGCT gelişimini tamoksifen kullanımı ile ilişkilendirmenin oldukça zor olduğunu söylemek isteriz.

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, granüloza hücreli tümör, tamoksifen

Hatice Tülüce Atlım, Yusuf İlhan, Anıl Alpsoy, Sema Sezgin Göksu, Gülgün Erdoğan, Ali Murat Tatlı, Hasan Şenol Coşkun. Granulosa Cell Tumor of the Ovary in a Patient with Adjuvant Tamoxifen Use for Breast Cancer: An Extremely Rare Case Report. Acta Oncol Tur.. 2023; 56(2): 180-184

Corresponding Author: Yusuf İlhan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale