ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
ACTA ONCOLOGICA TURCICA - Acta Oncol Tur.: 55 (2)
Cilt: 55  Sayı: 2 - 2022
ARAŞTIRMA
1.
Kalıtsal Meme ve/veya Over Kanseri Sendromlu Olgularda Yeni Nesil Dizileme ile Saptanan BRCA ve non-BRCA Varyantlar
BRCA and non-BRCA Variants Detected by Next Generation Sequencing in Patients with Hereditary Breast and/or Ovarian Cancer Syndrome
Hamide Betül Gerik-Çelebi, Hilmi Bolat
doi: 10.5505/aot.2022.82246  Sayfalar 77 - 84

2.
Preoperatif Nötrofil Lenfosit Oranı, Platelet Lenfosit Oranı ve APRİ Skoru Uterin Sarkomları Myomlardan Ayırt Edebilir mi?
Can Preoperative Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio, Platelet-to-Lymphocyte Ratio, and APRI Score Reliably Differentiate Uterine Sarcomas from Leiomyomas?
Sezin Ertürk Aksakal, Hilal Korkmaz, Vakkas Korkmaz
doi: 10.5505/aot.2022.50570  Sayfalar 85 - 92

3.
Yetmiş Dil Skuamöz Hücre Karsinomu Hastasının Klinikopatolojik Özellikleri ve Sağ Kalım Sonuçları
Clinicopathologİcal Features and Survival Outcomes of 70 Tongue Squamous Cell Carcinoma Patients
Selin Aktürk Esen, Denizcan Hastürk, Seda Kahraman, Yakup Ergun, Gökhan Uçar, Yusuf Açıkgöz, Emre Hafızoğlu, Öznur Bal, Efnan Algın, Fahriye Tugba Köş, Mehmet Sendur, Doğan Uncu
doi: 10.5505/aot.2022.59002  Sayfalar 93 - 102

4.
Yeni Tanı Multipl Miyelom Hastalarının CD23 Ekspresyon Durumuna Göre Klinik Özelliklerinin Karşılaştırılması
Comparison the Clinical Features of Newly Diagnosed Multiple Myeloma Patients According to CD23 Expression Status
Utku Iltar, Ozan Salim, Turgay Ulaş, Sibel Berker Karaüzüm, Çiğdem Aydin, Levent Undar
doi: 10.5505/aot.2022.13008  Sayfalar 103 - 108

5.
Doğu Anadolu'dan Tek Merkez Deneyimi- Allojenik Hematopoietik Kök Hücre Nakli Yapılan Hastalarda Enfeksiyöz Olmayan Komplikasyonlar
Non-infectious Complications in Patients with Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation- Single Center Experience from Eastern Anatolia
Sevtap Karaman, Ahmet Sarıcı, Mehmet Ali Erkurt, Soykan Biçim, Emine Hidayet, Ahmet Kaya, İrfan Kuku, Saim Yologlu, Ilhami Berber, Emin Kaya, Mustafa Özgül
doi: 10.5505/aot.2022.92668  Sayfalar 109 - 115

6.
Lokal İleri Mide Kanserli Hastalarda Trombosit Lenfosit Oranı ve Nötrofil Lenfosit Oranı
Platelet-to-Lymphocyte Ratio and Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio in Patients With Locally Advanced Gastric Cancers
Ahmet Karayiğit, Dursun Burak Özdemir, Hayrettin Dizen, Murat Ulas
doi: 10.5505/aot.2022.36450  Sayfalar 116 - 127

7.
Hodgkin Lenfoma Hastalarında EORTC QLQ ile Yaşam Kalitesi Değerlendirmesi: Çok Merkezli Çalışma
Quality of Life Assessment with EORTC QLQ in Patients with Hodgkin Lymphoma: Multicenter Study
Aliihsan Gemici, Istemi Serin, Vedat Buğra Erol, Mehmet Hilmi Doğu, İdris İnce, Rafet Eren, Atakan Tekinalp, Volkan Karakuş, Ömur Gökmen Sevindik
doi: 10.5505/aot.2022.25991  Sayfalar 128 - 138

8.
Hematolojik Maligniteli Hastaların Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Hakkındaki Görüşleri
The Views of Patients with Hematological Malignancies About Complementary and Alternative Medicine
Derya Şahin, Semih Başcı, Samet Yaman, Tahir Darçın, Bahar Uncu Ulu, Nuran Ahu Baysal, Dicle İskender, Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Tuba Hacıbekiroğlu, Merih Kızıl Çakar, Mehmet Sinan Dal, Fevzi Altuntaş
doi: 10.5505/aot.2022.05945  Sayfalar 139 - 146

9.
Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Fibrinojen-Albümin Oranının Prognostik Önemi
Prognostic Significance of Fibrinogen-to-Albumin Ratio in Small Cell Lung Cancer
Hatice Yılmaz, Ali Aytaç, Büşra Niğdelioğlu, Özlem Yersal, Sabri Barutca
doi: 10.5505/aot.2022.65037  Sayfalar 147 - 158

10.
Eltrombopag Tedavisi Alan Kronik İmmün Trombositopenik Purpura Tanılı Hastaların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
Evaluation of Patients with Chronic Immune Thrombocytopenic Purpura Treated with Eltrombopag: A Single Center Experience
Sedanur Oğuzman, Hava Üsküdar Teke, Neslıhan Andic, Eren Gündüz
doi: 10.5505/aot.2022.43660  Sayfalar 159 - 164

11.
Kolorektal Kanserli Hastaların Postoperatif Erken Dönem Komplikasyonlarında Clavien-Dindo ve Common Termınology Crıterıa for Adverse Events Sınıflamalarının Karşılaştırılması
Comparison of Clavien-Dindo and Common Terminology Criteria for Adverse Events Classifications in Postoperative Early-Stage Complications of Patients with Colorectal Cancer
Veysel Cem Özcan, Suat Kutun, Kubilay Kenan Özlük, Eda Güner, Bulent Aksel, Lütfi Doğan, Cihangir Özaslan
doi: 10.5505/aot.2022.67699  Sayfalar 165 - 173

12.
Akut Lösemili Hastalarda Retina Kanaması ile İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi
Evaluation of Factors Associated With Retinal Hemorrhage In Patients With Acute Leukemia
Sibel Özdogan, Ayşenur Çelik, Semih Başcı
doi: 10.5505/aot.2022.97992  Sayfalar 174 - 179

OLGU SUNUMU
13.
64 Yaş Kadın Hastada Memede İnflamatuar Miyofibroblastik Tümör
Inflammatory Myofibroblastic Tumor of the Breast in 64 – Year – Old Women
Eda Güner, Fatma Markoç, Cihangir Özaslan
doi: 10.5505/aot.2022.32848  Sayfalar 180 - 185

LookUs & Online Makale