ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
ACTA ONCOLOGICA TURCICA - Acta Oncol Tur.: 55 (1)
Cilt: 55  Sayı: 1 - 2022
ARAŞTIRMA
1.
Lenfoma Hastalarında Kemik İliği Tutulumunu Değerlendirmede FDG PET/BT’nin Prediktif Değeri
The Predictive Value of FDG PET/CT in the Evaluation of Bone Marrow Involvement in Lymphoma Patients
Buğra Sağlam, Abdulkerim Yıldız, Buğra Kaya, Kultigin Türkmen
doi: 10.5505/aot.2022.39259  Sayfalar 1 - 8

2.
1.5 Tesla Multiparametrik MRG’nin Prostat Kanserinde Tanısal Değeri
Diagnostic Value of 1.5 Tesla Multiparametric MRI in Prostate Cancer
Ülkü Bekar, Şehnaz Tezcan
doi: 10.5505/aot.2022.59140  Sayfalar 9 - 15

3.
Onkoplastik Meme Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Uzun Dönem Onkolojik Sonuçlar
Long-Term Oncological Outcomes for Patients Treated with Oncoplastic Breast-conserving Surgery
Gamze Kızıltan, Lütfi Doğan, Mehmet Ali Gülçelik, Cihangir Özaslan
doi: 10.5505/aot.2022.67209  Sayfalar 16 - 24

4.
İleri Evre Akciğer Adenokarsinom Hastalarında Pemetrexed’in Etki ve Yan Etki Değerlendirmesi
Evaluation of Effect and Side Effects of Pemetrexed in Patients with Advanced-Stage Lung Adenocarcinoma
Serkan Gökçay, Elif Atag
doi: 10.5505/aot.2022.23500  Sayfalar 25 - 33

5.
Meme Kanserinde Difüzyon Ağırlıklı Görüntüleme ve Ultrason Elastografinin Tanıya Katkıları
Contribution of Diffusion-Weighted Imaging and Ultrasound Elastography to the Diagnosis of Breast Cancer
Arzu Hushmand Arya, Kevser Esmeray Çifci, Mehmet Ali Nazlı
doi: 10.5505/aot.2022.53496  Sayfalar 34 - 42

6.
Kronik Miyeloid Lösemili Hastaların Demografik ve Hastalık Özelliklerinin Analizi: Tek Merkezli Retrospektif Bir Analiz
Analysis of Demographic and Disease Characteristics of Patients with Chronic Myeloid Leukemia: A Single Centre Retrospective Analysis
Mesut Tığlıoğlu, Murat Albayrak, Abdulkerim Yıldız, Pınar Tığlıoğlu, Buğra Sağlam, Fatma Yılmaz, Merih Reis Aras, Umit Yavuz Malkan, Senem Maral
doi: 10.5505/aot.2022.08831  Sayfalar 43 - 51

7.
Otolog Kök Hücre Nakli̇ni̇n Bi̇r Parçasi Olarak Standart Profi̇lakti̇k G-CSF Uygulanması
Standart Prophylactic Granulocyte Colony Stimulating Factor Usage As A Part Of Autologous Stem Cell Transplantati̇on Procedure
Lale Aydın Kaynar, Zübeyde Nur Özkurt, Ferda Can, Zeynep Arzu Yeğin, Özlem Güzel Tunçcan, Münci Yağcı
doi: 10.5505/aot.2022.47113  Sayfalar 52 - 57

8.
Baş-boyun Lezyonlarının Teşhisinde ADC Eşik Değerlerinin Kullanımı: ADC Değeri Biyopsinin Yerini Alabilir mi?
Value of ADC Thresholds to Diagnose Head and Neck Lesions: Can ADC Values Replace Biopsy?
Funda Ulu Öztürk, Fuldem Dönmez, Şehnaz Tezcan, Muhteşem Ağıldere
doi: 10.5505/aot.2022.68442  Sayfalar 58 - 67

OLGU SUNUMU
9.
Palbociclib Ilişkili Derin Ven Trombozu: Olgu Sunumu
Palbociclib Associated Deep Vein Thrombosis: A Case Report
Elif Şenocak Taşçı, Özlem Sönmez
doi: 10.5505/aot.2022.59751  Sayfalar 68 - 71

10.
Non Hodgkin Lenfoma Sonrasi Tanimlanan Hodgkin Lenfoma: İki Olgu Sunumu
Hodgkin Lymphoma Identified After Non-Hodgkin Lymphoma: Two Case Reports
Ersin Bozan, Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Mehmet Sinan Dal, Merih Kızıl Çakar, Fevzi Altuntas
doi: 10.5505/aot.2022.98470  Sayfalar 72 - 76

LookUs & Online Makale