ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print Online Submission


Karşı İnguinal Lenf Nodunda Metastaz Saptanan Sol Testiste Seminom: Olgu Sunumu [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2008; 41(1): 65-67

Karşı İnguinal Lenf Nodunda Metastaz Saptanan Sol Testiste Seminom: Olgu Sunumu

V. Işıl UĞUR1, Taciser DEMİRKASIMOĞLU1, Ş. Pınar KARA1, Bülent KÜÇÜKPLAKÇI1, Aytül ÖZGEN1, Yeşim ELGİN1, Cem MISIRLIOĞLU1, Ergun SANRI1, Tijen YAPICI1, Nadi ÖZDAMAR1
SB Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, ANKARA

Testicular cancer is the most common malignancy among young men. Över 95% of testicular cancers are germ celi tumors, either seminomas or non seminomas. Püre seminoma has a much greater tendency to remain localised or involve only lymph nodes. Seminomas spreads in an orderly fashion, initially to the drainage lymph nodes in the retroperitoneumfparaaortic and renal hilar nodes). Given pelvic reiaps rate is approximately 2%, also ipsilateral or contralateral inguinal lymph node metastases is rare. Historically, it had been thought that previous scrotal violation is associated with a slight increas in inguinal or pelvic lymph node metastases becouse of dissemination of disease through the scrotal wall or altered patterns of lymphatic dissemination caused by interruption of the inguinal lymphatics. Our case was a 31 years oldmale patient. He had left radical inguinal orchiec-tomy with high ligation of spermatic cord for seminoma on July 2005. He had right inguinal lymph node metastases on October 2006. He had a surgery for varicosei in 1994 so we thought his contralateral inguinal lymph node metastases is becouse of the interruption of his lymhatic drainage.

Keywords: Seminoma, inguinal lymph node metastases, contralateral inguinal lymph node metastases.


Seminoma of the Testis with Right İnguinal Lymph Node Metastases: A Case Report

V. Işıl UĞUR1, Taciser DEMİRKASIMOĞLU1, Ş. Pınar KARA1, Bülent KÜÇÜKPLAKÇI1, Aytül ÖZGEN1, Yeşim ELGİN1, Cem MISIRLIOĞLU1, Ergun SANRI1, Tijen YAPICI1, Nadi ÖZDAMAR1
SB Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, ANKARA

Testis kanserleri genç erkekler arasında en sık görülen malignansıdır. Testis kanserlerinin %95'ten fazlası seminom veya non seminomatöz germ hücreli tümörlerdir. Seminom; daha çok lokalize kalma veya lenf nodlarına yayılma özelliği gösterir. Lenfatik yayılım genellikle sıra takip eder, esas lenfatik drenaj paraaortik ve renal hilus lenf nodlarınadir. Pelvik lenf nodlarına yayılım riski yaklaşık %2’dir. Seminomda aynı taraf veya karşı taraf inguinal bölgeye metastaz da çok nadirdir ve bu durum genellikle daha önce geçirilmiş operasyonların lenfatik drenajı değiştirmesine bağlanır. Sunulan olgu 31 yaşında erkek hasta olup temmuz 2005'te sol testiste kitle tanısı ile sol orşiektomi uygulanmıştı. Patoloji sonucu: klasik tip seminom olarak gelmişti. Hasta ekim 2006'da sağ inguinal lenfadenopati ile başvurdu. Karşı inguinal metastazı nedeni araştırmasında, hastanın anamnezinde 1994’te varikosel nedeniyle operasyon saptandı. Karşı inguinal metastazın geçirilmiş operasyona bağlı lenfatik drenaj trasesi bozulmasına bağlı olabileceği düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Seminom, inguinal metastaz, karşı inguinal metastaz.


V. Işıl UĞUR, Taciser DEMİRKASIMOĞLU, Ş. Pınar KARA, Bülent KÜÇÜKPLAKÇI, Aytül ÖZGEN, Yeşim ELGİN, Cem MISIRLIOĞLU, Ergun SANRI, Tijen YAPICI, Nadi ÖZDAMAR. Karşı İnguinal Lenf Nodunda Metastaz Saptanan Sol Testiste Seminom: Olgu Sunumu. Acta Oncol Tur.. 2008; 41(1): 65-67


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale