ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print Online Submission


Giant Spiradenoma Mimicking Soft Tissue Sarcoma in Upper Extremity [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2019; 52(1): 198-200 | DOI: 10.5505/aot.2019.49469  

Giant Spiradenoma Mimicking Soft Tissue Sarcoma in Upper Extremity

Galip Gencay Üstün1, Melike Oruc1, Oğuz Atan1, Muzaffer Çaydere2, Koray Gürsoy1, Uğur Koçer1
1Ankara Research and Training Hospital Department of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery
2Ankara Research and Training Hospital Department of Pathology

Eccrine spiradenoma is a benign soft tissue tumor arising from sweat glands. Their occurence in extremities is quite rare. Patient presented with a mass lesion is his left proximal forearm. Significant bleeding from the mass occured in incisional biopsy and results were inconclusive so excision of the mass with 2 cm borders and frozen sampling was planned. Patient was diagnosed with an eccrine spiradenoma. Even though eccrine spiradenoma is a benign condition, awareness of the entity is beneficial and time saving during differentials. According to our experience when incisional biopsy is inconclusive, preparation for total excision and frozen sectioning is the standard of care. Malignant transition must be kept in mind during pathological examination.

Keywords: Eccrine spiradenoma, upper extremity, sarcoma, giant, tumor, frozen sectioning


Üst Ekstremitede Sarkom Görünümünü Taklit Eden Dev Spiradenom

Galip Gencay Üstün1, Melike Oruc1, Oğuz Atan1, Muzaffer Çaydere2, Koray Gürsoy1, Uğur Koçer1
1Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği
2Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği

Ekrin spiradenoma ter bezlerinden köken alan benign bir yumuşak doku tümörüdür. Ekstremitede oldukça nadir görülmektedir. Yayında sol proksimal ön kol bölgesinde dev kitle ile başvuran bir vakanın olgu sunumu yapılmıştır. İnsizyonel biyopsi esnasında ciddi kanaması olan ve biyopsi sonucu tanı konulamayan hastaya, 2 cm sağlam cerrahi sınırla eksizyon ve frozen inceleme planlandı. Hastaya nihai inceleme sonucunda ekrin spiradenom tanısı kondu. Ekrin spiradenom benign kabul edilmesine rağmen, üst ektremite kitlelerinde bu olası ve oldukça nadir tanının varlığından haberdar olmak hastaya ve cerraha zaman kazandırmaktadır. Klinik deneyimimize göre, insizyonel biyopsinin yetersiz olması durumunda, eksizyonel biyopsi ve eş zamanlı frozen inceleme tedavi şemasını oluşturmaktadır. İncelemede olası malign transformasyonun akılda tutulması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ekrin spiradenom, üst ekstremite, sarkom, dev, tümör, frozen inceleme


Galip Gencay Üstün, Melike Oruc, Oğuz Atan, Muzaffer Çaydere, Koray Gürsoy, Uğur Koçer. Giant Spiradenoma Mimicking Soft Tissue Sarcoma in Upper Extremity. Acta Oncol Tur.. 2019; 52(1): 198-200

Corresponding Author: Galip Gencay Üstün, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale