ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Dergi Hakkında | Acta Oncologica Turcica

Dergi Hakkında

Acta Oncologica Turcica dört ayda bir çıkar ve üç sayıda bir cilt tamamlanır. Dr. A.Y. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bilimsel yayın organıdır.

Dergi Sahibi Dr. A.Y. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’dir.

Dergide yayınlanan yazıların telif hakları izin alınmadan başka yerde yayınlanamaz.

ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


YAYIN İLKELERİ

  1. 'Acta Oncologica Turcica Dergisi' Dr. A.Y. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi nin yayın organıdır. Dergi dört (4) ayda bir çıkar ve üç (3) sayıda bir cilt tamamlanır.
  2. Dergide özellikle Onkoloji olmak üzere tıp bilimlerinden herhangi bir alandaki özgün araştırma, olgu sunumu, derleme, editöre mektup türündeki yazılar Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanır.
  3. Dergiye, daha önce başka yerde yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere başka bir dergide inceleme aşamasında olmayan yazılar kabul edilir.
  4. Dergi Yayın Kurulu tarafından uygun görülen yazılar, konu ile ilgili en az iki Bilimsel Danışma Kurulu Üyesinden olumlu görüş alındığında yayımlanmaya hak kazanır. Bu kurulların, yazının içeriğini değiştirmeyen her türlü düzeltme ve kısaltmaları yapma yetkileri vardır.
  5. Yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlara aittir.
  6. Yazarlar araştırma ve yayın etiğine tam olarak uyum göstermelidir.
  7. Dergide yayımlanan yazıların yayın hakkı Acta Oncologica Turcica Dergisi'ne aittir. Yazarlara telif ücreti ödenmez.
LookUs & Online Makale