ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Metastatik sinovyal sarkomlu hastada lökositoklastik vaskülit: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2016; 49(2): 145-150 | DOI: 10.5505/aot.2016.97659  

Metastatik sinovyal sarkomlu hastada lökositoklastik vaskülit: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Arife Ulaş1, İlyas Ferid Kanat2, Burak Bilgin3, Aylin Yazgan4, Didem Şener Dede3, Mehmet Ali Nahid Şendur3, Muhammed Bülent Akıncı3, Bülent Yalçın3
1Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbı Onkoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye
3Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbı Onkoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
4Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Biz, akciğer metastazı olan sinovyal sarkomlu, yüksek doz ifosfamid tedavisi sonrası lökositoklastik vaskülit gelişen bir olguyu tanımladık. Kırk iki yaşında erkek hasta, sol kol ön-iç kısımda gelişen kitle nedeniyle başvurdu. Operasyon sonrası yüksek gradlı sinovyal sarkom tanısıyla adjuvan tedavilerini aldı. Tedavi bitiminden 10 ay sonra, çok sayıda akciğer metastatik nodülleri nedeniyle yüksek doz ifosfamide tedavisi başlandı. Kemoterapiyi takiben 1 hafta sonra hastada karın ağrısı, kanlı idrar ve her iki alt ekstremitede eritematöz lezyonlar ve palpable purpura gelişti. Hastanın otoantikorları negatif (antikardiyolipin IgG/M, antifosfolipid IgG/M, anti dsDNA, ANA, pANCA ve cANCA), RF normal, C3 ve C4 normal sınırlarda saptandı. Deriden yapılan tam kat deri biopsisi lökositoklastik vaskülit ile uyumlu geldi. 1mg/kg prednizolon tedavisi sonrasında hastanın döküntüleri, kanlı idrar ve karın ağrısı tamamıyla geriledi. İlaca bağlı olumsuz ilaç etkisi ihtimalini öngören Naranjo skalasına göre vaskülit ile ifosfamid arasında olası bir ilişki olabileceğini saptadık. Güncel bilgiler ışığında literatürde ifosfamid sonrası lökositoklastik vaskülit gelişen olguya rastlamadık. Biz, burada, yüksek doz ifosfamid alan hastalarda nadir ve olağan dışı bir durum olan lökositoklastik vaskülit gelişebileceğini vurgulamak istedik.

Anahtar Kelimeler: İfosfamid, lökositoklastik vaskülit, ilaca bağlı vaskülit, paraneoplastik vaskülit


Leukocytoclastic vasculitis in a patient with metastatic synovial sarcoma: A case report and review of the literatüre

Arife Ulaş1, İlyas Ferid Kanat2, Burak Bilgin3, Aylin Yazgan4, Didem Şener Dede3, Mehmet Ali Nahid Şendur3, Muhammed Bülent Akıncı3, Bülent Yalçın3
1Ankara Ataturk Training And Research Hospital, Department of Medical Oncology, Ankara, Turkey
2Yildirim Beyazit University, Faculty of Medicine, Ataturk Research and Training Hospital Department Of Internal Medicine, Ankara, Turkey
3Yildirim Beyazit University, Faculty of Medicine, Ataturk Research and Training Hospital Department Of Medical Oncology, Ankara, Turkey
4Ankara Ataturk Training and Research Hospital, Department of Pathology, Ankara, Turkey

We described a case that synovial sarcoma with lung metastasis, presenting with leukocytoclastic vasculitis after treatment with high dose ifosfamide. Forty-two years old male patient was admitted to the hospital due to anteromedial mass on his left arm. He was operated with the diagnosis of high grade synovial sarcoma and he received adjuvant treatment. 10 months later after the end of the therapy, numerous metastatic lung nodules developed and started high dose ifosfamide treatment. Stomachache, hematuria, erythematous lesions, palpable purpura on his bilateral lower extremities developed after 1weeks later of the starting chemotherapy. His autoantibodies were negative (anticardiolipin IG G/M, antiphospholipid Ig G/ M, antids DNA, ANA, pANCA, cANCA) and RF, C3, C4 were normal. Full-thickness skin biopsy resulted as leukocytoclastic vasculitis. After treatment 1 mg/kg prednisolone, patient's rash, hematuria, abdominal pain disappeared completely. We found that a possible relationship between ifosfamide and vasculitis according to Naranjo scale which envisioning the possibility of drug induced adverse drug effects. In the light of current knowledge, we found no cases developing leukocytoclastic vasculitis after ifosfamide treatment in the literature. Here, we wanted to emphasize that in patients treated with high dose ifosfamide might develop leukocytoclastic vasculitis, which is rare and unusual case.

Keywords: Ifosfamide, leukocytoclastic vasculitis, drug -induced vasculitis, paraneoplastic vasculitis


Arife Ulaş, İlyas Ferid Kanat, Burak Bilgin, Aylin Yazgan, Didem Şener Dede, Mehmet Ali Nahid Şendur, Muhammed Bülent Akıncı, Bülent Yalçın. Leukocytoclastic vasculitis in a patient with metastatic synovial sarcoma: A case report and review of the literatüre. Acta Oncol Tur.. 2016; 49(2): 145-150

Sorumlu Yazar: Arife Ulaş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale