ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Retroperitoneal Kanamaya Neden Olan Dev Renal Anjiomyolipoma Olgusu [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2018; 51(1): 106-109 | DOI: 10.5505/aot.2018.88609  

Retroperitoneal Kanamaya Neden Olan Dev Renal Anjiomyolipoma Olgusu

Rıdvan Özbek, Erdem Öztürk, Taha Numan Yıkılmaz, Onur Kekilli, Halil Başar
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji, Ankara

Anjiomyolipoma renal tümörlerin yaklaşık %5’ini oluşturur. Benign karekterde olduklarından, tanı konmadan önce büyük boyutlara ulaşabilirler. Kitle boyutu 4 cm’den küçük lezyonlar çoğunlukla asemptomatiktir. Boyutu 4 cm’den büyük lezyonlarda intratümöral ya da perinefritik hemoraji riski artar ve lezyon semptomatik hale gelebilir. Tedavi yaklaşımları, tümörün boyutuna ve komplikasyonlarına bağlı değişir. Ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi, kitlenin boyutu, iç yapısı ve komplikasyonlarının değerlendirilmesinde, böylelikle böbrek koruyucu cerrahi yaklaşımlara yön vermesinde değerlidir. Biz olgumuzda spontan retroperitoneal kanamaya neden olmuş 13 cm boyutundaki renal anjıomyolıpomayı sunmayı amaçladık

Anahtar Kelimeler: Renal anjiyomyolipoma, Wunderlich Sendromu, Nefrektomi


Giant Renal Angiomyolipoma with Spontaneous Retroperitoneal Hemorrhage: A Case Report

Rıdvan Özbek, Erdem Öztürk, Taha Numan Yıkılmaz, Onur Kekilli, Halil Başar
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Oncology Traning and Research Hospital, Urology, Ankara

Angiomyolipomas form approximately 5% of renal tumors. Because of their benign character, they may reach extensive sizes before the diagnosis. They are usually asymptomatic if the tumor size is less than 4 cm. İn angiomyolipomas greater than 4 cm, there is an increased risk of intratumoral or perinephritic hemorrage and patients may be come symptomatic. Therapeutic approach, differs with respect to size of the tumor and complications. Ultrasonography (US) and computed tomography (CT) are important in evaluating the tumor size, internal structure of tumor and complications. İn that way, nephron sparing surgery can be planned. We aimed to present a case of spontaneous retroperitoneal hemorrhage, in a patient with 13 cm renal anjiomyolipoma.

Keywords: Renal anjiomyolipoma, Wunderlich's Syndrome, Nephrectomy


Rıdvan Özbek, Erdem Öztürk, Taha Numan Yıkılmaz, Onur Kekilli, Halil Başar. Giant Renal Angiomyolipoma with Spontaneous Retroperitoneal Hemorrhage: A Case Report. Acta Oncol Tur.. 2018; 51(1): 106-109

Sorumlu Yazar: Rıdvan Özbek, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale