ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Kolanjiyokarsinom: Parotis Metastazıyla Prezentasyon ve Sonrasında Hepatokolonik Fistülizasyon Gelişimi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2017; 50(2): 168-170 | DOI: 10.5505/aot.2017.87587  

Kolanjiyokarsinom: Parotis Metastazıyla Prezentasyon ve Sonrasında Hepatokolonik Fistülizasyon Gelişimi

Mutlu Dogan1, Gokmen Umut Erdem1, Oznur Bal1, Devrim Tugba Unal2, Murat Vural3, Efnan Algın1, Nurullah Zengin1
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Medikal Onkoloji Kliniği
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği
3Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği

Parotis metastazı gastrointestinal kanserlerde, özellikle pankreatikobiliyer malignitelerde nadirdir. Parotis metastazı ile ilişkili semptomlar atipik prezentasyona neden olabilir. Hepatokolonik fistülizasyon da kolanjiyokarsinomda nadirdir. 62 yaşında parotis metastazı ile atipik prezentasyonla başvuran ve daha sonra hepatokolonik fistülizayon gelişen hasta literatür eşliğinde sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: kolanjiyokarsinom, parotis metastazı, hepatokolonik fistülizasyon


Cholangiocarcinoma: Presentation with Parotideal Metastasis and Later Hepatocolonic Fistulization

Mutlu Dogan1, Gokmen Umut Erdem1, Oznur Bal1, Devrim Tugba Unal2, Murat Vural3, Efnan Algın1, Nurullah Zengin1
1Ankara Numune Training and Research Hospital, Department of Medical Oncology
2Ankara Numune Training and Research Hospital, Department of Pathology
3Ankara Numune Training and Research Hospital, Department of Radiology

Parotideal metastasis in gastrointestinal cancers, especially in pancreaticobiliary malignancies is rare. The symptoms related with parotideal metastasis might lead to atypical presentation. Hepatocolonic fistulization is also not common in cholangiocarcinoma. A 62-year old cholangiocarcinoma with atypical presentation with parotideal metastasis and later hepatocolonic fistulization is reported with review of the literature.

Keywords: cholangiocarcinoma, parotideal metastasis, hepatocolonic fistulization


Mutlu Dogan, Gokmen Umut Erdem, Oznur Bal, Devrim Tugba Unal, Murat Vural, Efnan Algın, Nurullah Zengin. Cholangiocarcinoma: Presentation with Parotideal Metastasis and Later Hepatocolonic Fistulization. Acta Oncol Tur.. 2017; 50(2): 168-170

Sorumlu Yazar: Mutlu Dogan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale