ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Akut batının nadir bir sebebi: gastrik duplikasyon kisti [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2018; 51(1): 98-101 | DOI: 10.5505/aot.2018.82621  

Akut batının nadir bir sebebi: gastrik duplikasyon kisti

Gökhan Demiral1, Berat Dilek Demirel2
1Sağlık Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Rize
2Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi, Samsun

Gastrik duplikasyon kistleri gastrointestinal sistemin nadir konjenital anomalilerindendir. Hastaların çoğu kusma, iştahsızlık ve beslenme bozukluğu ile başvurur. Olguların yarısı ilk yaş içerisinde tanı alır. Bu çalışmada akut batın sebebi ile başvuran ve gastrik duplikasyon kisti saptadığımız on yaşında ki bir olgu sunulmuştur. Çocuklarda nadir görülen gastrik duplikasyon kistlerinin akut batın nedeni olarak karşımıza çıkabileceği akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Gastrik duplikasyon kisti, akut batın, ayırıcı tanı


An uncommon cause of acute abdomen: gastric duplication cyst

Gökhan Demiral1, Berat Dilek Demirel2
1Ministry of Health Recep Tayyip Erdogan University Training and Research Hospital, Rize
2Obstetrics and Gynecology Hospital, Samsun

Gastric duplication cyst is a rare congenital anomaly of the gastrointestinal system. Patients are mostly presented with vomiting, anorexia and malnutrition. Half of the cases are diagnosed in the first year of life. In this study, we report a 10 year old girl with gastric duplication cyst that was presented as acute abdomen.

Keywords: Gastric duplication cyst, acute abdomen, differential diagnosis


Gökhan Demiral, Berat Dilek Demirel. An uncommon cause of acute abdomen: gastric duplication cyst. Acta Oncol Tur.. 2018; 51(1): 98-101

Sorumlu Yazar: Gökhan Demiral, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale