ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Multipl İnfaltil Hepatik Hemanjioendotelyoma: Bir vakanın Doppler Ultrasonografi ve BT bulguları [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2019; 52(3): 477-480 | DOI: 10.5505/aot.2019.82335  

Multipl İnfaltil Hepatik Hemanjioendotelyoma: Bir vakanın Doppler Ultrasonografi ve BT bulguları

Çetin İmamoğlu1, Yahye Mohamed1, Abdullah Yıldız2, Abdıshakur Mohamed2
1Somali-Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Mogadishu
2Somali-Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Cerrahi Kliniği, Mogadishu

İnfantil hemanjioendotelyoma, batında kitle veya hepatomegali ile bulgu veren karaciğerin nadir görülen benign vasküler bir tümörüdür. Malign bir lezyon olmadığı halde klinik olarak çok ciddi semptomlara neden olabilir. Bu nedenle doğru tanı, uygun tedavi için çok önemlidir. Bu yazıda multipl hepatik infantil hemanjioendotelyoma tanılı 6 aylık bir hastanın ultrasonografi ve BT bulguları ile sunulması amaçlandı.

Anahtar Kelimeler: karaciğer, infantil hemanjioendotelyoma, BT, ultrasonografi


Multiple Infantile Hepatic Hemangioendothelioma: Doppler Ultrasonography and CT findings of a case

Çetin İmamoğlu1, Yahye Mohamed1, Abdullah Yıldız2, Abdıshakur Mohamed2
1Department Of Radiology, Somalia-Turkey Recep Tayyip Erdogan Training And Research Hospital, Mogadishu, Somalia
2Department Of Pediatric Surgery, Somalia-Turkey Recep Tayyip Erdogan Training And Research Hospital, Mogadishu, Somalia

Infantile hemangioendothelioma is a rare benign vascular tumor of the liver which generally presenting an abdominal mass or hepatomegaly. Although it is considered a benign lesion it can cause clinically very serious symptoms. Therefore, correct diagnosis is very important for proper treatment. The case of a 6-month-old female patient with multiple hepatic infantile hemangioendotheliomas is reported with ultrasonographic and CT findings.

Keywords: liver, infantile hemangioendothelioma, CT, ultrasonography


Çetin İmamoğlu, Yahye Mohamed, Abdullah Yıldız, Abdıshakur Mohamed. Multiple Infantile Hepatic Hemangioendothelioma: Doppler Ultrasonography and CT findings of a case. Acta Oncol Tur.. 2019; 52(3): 477-480

Sorumlu Yazar: Çetin İmamoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale