ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


İris nevüsleri ve melanomları: Ayırt edici parametreler [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2015; 48(1): 34-38 | DOI: 10.5505/aot.2015.77487  

İris nevüsleri ve melanomları: Ayırt edici parametreler

Reşat Duman1, Nilay Duman2, Rahmi Duman3, Mustafa Doğan1
1Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Afyonkarahisar
2Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim Dalı, Afyonkarahisar
3Bursa Şevket Yılmaz Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa

İris melanomlarının çoğu daha önce var olan iris nevüsleri üzerinden gelişmektedir. İris melanomlarının enükleasyon, metastaz ve fonksiyonel kayba neden olma riskleri nedeniyle erken tanıları oldukça önemlidir. İris nevüsünden melanom gelişimini kestirecek klinik parametrelerin farkında olunması melanom gelişimi açısından riskli nevüs grubunun belirlenmesini ve iris melanomların erken tespitini kolaylaştıracaktır. Bu derlemede iris nevüslerinin ve melanomlarının klinik özellikleri ve ayırt edici klinik parametreler sunuldu. Böylelikle bu hastalara klinik yaklaşımda yardımcı olunması amaçlandı.

Anahtar Kelimeler: iris, nevüs, melanom.


İris nevi and melanomas: Distinguishing parameters

Reşat Duman1, Nilay Duman2, Rahmi Duman3, Mustafa Doğan1
1Afyon Kocatepe University, School Of Medicine, Department Of Ophthalmology, Afyonkarahisar, Turkey
2Afyon Kocatepe University, School Of Medicine, Department Of Dermatology, Afyonkarahisar, Turkey
3Bursa Şevket Yılmaz Training And Research Hospital, Department Of Ophthalmology, Bursa, Turkey

Most of the iris melanomas arise from pre-existing iris nevi. Early diagnosis of iris melanomas is quite important because of potential risk of enucleation, metastasis and functional loss. Being aware of the clinical parameters predicting the development of melanoma from pre-existing nevus will help determining the hazardous nevus group and early diagnosis of iris melanomas. In this review, clinical features of iris nevi and melanomas and distinguishing clinical parameters were presented. Thus, helping in the clinical management of such patients were aimed.

Keywords: iris, nevus, melanoma.


Reşat Duman, Nilay Duman, Rahmi Duman, Mustafa Doğan. İris nevi and melanomas: Distinguishing parameters. Acta Oncol Tur.. 2015; 48(1): 34-38

Sorumlu Yazar: Reşat Duman, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale