ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Kemoradyoterapiden 3 Yıl Sonra Gelişen İleri Yaşlı Philadelphia Kromozomu Pozitif Bir Akut Lenfoblastik Lösemi Olgusu [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2019; 52(3): 485-487 | DOI: 10.5505/aot.2019.68736  

Kemoradyoterapiden 3 Yıl Sonra Gelişen İleri Yaşlı Philadelphia Kromozomu Pozitif Bir Akut Lenfoblastik Lösemi Olgusu

Özcan Saygılı, Bahar Uncu Ulu, Mehmet Bakırtaş, DİCLE İSKENDER, MEHMET SINAN DAL, Merih Kızıl Çakar, Fevzi Altuntaş
ANKARA DR ABDURRAHMAN YURTASLAN ONKOLOJİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

Giriş: Tedavi ilişkili olarak da hematopoietik maligniteler gelişebilmektedir. Biz burada, mide kanseri nedeni ile kemoterapi ve radyoterapi alan bir olguda yaklaşık 3 yıl sonra gelişen bir akut lenfoblastik lösemi olgusunu bildirdik.
Olgu: Bilinen mide adenokarsinom tanısı olan hasta subtotal gasrektomi sonrasında radyoterapi ile eş zamanlı haftalık FUFA (5 Fluoro-urasil/leucoverin) tedavisi almış. Yaklaşık 3 yıl sonra lökositoz tespit edilen hastaya B hücreli akut lenfoblastik lösemi (B-ALL) tanısı koyuldu. Philedelphia kromozomu t(9;22) RT PCR ile pozitif saptandı. Hasta 12 kür pomp idame + imatinib 600 mg tedavisi verildi. Nüks olan hastaya dasatinib tedavisine geçildi.
Tartışma: Daha öncesinde kemoterapi almış olan hastalarda MDS ve AML haricinde ALL de gelişebileceği akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: akut lenfoblastik lösemi, sekonder, kemoterapi, radyoterapi


An Elderly Philadelphia Chromosome Positive Acute Lymphoblastic Leukemia Case Developed After 3 years of Post-chemotherapy

Özcan Saygılı, Bahar Uncu Ulu, Mehmet Bakırtaş, DİCLE İSKENDER, MEHMET SINAN DAL, Merih Kızıl Çakar, Fevzi Altuntaş
ANKARA DR ABDURRAHMAN YURTASLAN ONCOLOGY TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL

Introduction: Hematopoietic malignancies may also develop in relation to treatment. Here, we report a case of acute lymphoblastic leukemia that developed in a patient who received chemotherapy and radiotherapy due to gastric cancer about 3 years later.
Case: A patient with known gastric adenocarcinoma received FUFA (5 Fluoro-uracil / leucoverin) weekly for simultaneous radiotherapy after subtotal gasrectomy. Leukocytosis was detected approximately 3 years later and B cell acute lymphoblastic leukemia (B-ALL) was diagnosed. The Philedelphia chromosome t (9; 22) was positive with RT PCR. The patient was given 12 cycles of POMP maintenance + imatinib 600 mg. The patient who had relapse was started on dasatinib treatment.
Discussion: It should be kept in mind that patients with previous chemotherapy may develop ALL instead of MDS and AML.

Keywords: acute lymphoblastic leukemia, secondary, chemotherapy, radiotherapy


Özcan Saygılı, Bahar Uncu Ulu, Mehmet Bakırtaş, DİCLE İSKENDER, MEHMET SINAN DAL, Merih Kızıl Çakar, Fevzi Altuntaş. An Elderly Philadelphia Chromosome Positive Acute Lymphoblastic Leukemia Case Developed After 3 years of Post-chemotherapy. Acta Oncol Tur.. 2019; 52(3): 485-487

Sorumlu Yazar: Özcan Saygılı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale