ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Sitoreduktif cerrahi ve hipertermik intraperitoneal kemoterapi sonrası nadir görülen bir komplikasyon; Cilt nekrozu, olgu sunumu [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2020; 53(1): 158-161 | DOI: 10.5505/aot.2020.41275  

Sitoreduktif cerrahi ve hipertermik intraperitoneal kemoterapi sonrası nadir görülen bir komplikasyon; Cilt nekrozu, olgu sunumu

Eda Güner, Serdar Culcu, Ferit Aydin
SBU Dr Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği

Peritoneal karsinomatozisi olan seçilmiş hasta grubunda sitoreduktif cerrahi ve hipertermik intraperitoneal kemoterapi oldukça etkili bir tedavi metodudur. Bu strateji pseudomiksoma peritonei, peritoneal mezotelyoma gibi hastalıklarda uzun dönem sonuçları oldukça iyidir. Overin epitelyal tümörlerine, koleraktal kanserlerin peritoneal metastazlarında da faydalı olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur. Bir çok iyi sonucunun yanında sitoreduktif cerrahi ve hipertermik intraperitoneal kemoterapinin mortalitesi ve morbiditesi oldukça yüksektir. Bu makalemizde sitoreduktif cerrahi ve hipertermik kemoterapi sonrası gelişen oldukça nadir görülen cilt nekrozu komplikasyonunu sunduk.

Anahtar Kelimeler: sitoreduktif cerrahi, hipertermik intraperitoneal kemoterapi, peritoneal karsinomatozis


Skin necrosis after cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy: A case report

Eda Güner, Serdar Culcu, Ferit Aydin
SBU Dr Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Research Hospital, General Surgery Department

Cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy is a very effective treatment combination in selected patients with peritoneal carcinomatosis. This protocol has good long-term results in diseases such as pseudomyxoma peritonei and peritoneal mesothelioma. There are also studies that show the benefits of cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy in ovarian epithelial tumors and peritoneal metastasis of colorectal cancers. However mortality and morbidity rates of cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy are high. In this report, we presented a very rare case, skin necrosis that occured after cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy.

Keywords: Cytoreductive surgery, hyperthermic intraperitoneal chemotherapy, peritoneal carcinomatosis


Eda Güner, Serdar Culcu, Ferit Aydin. Skin necrosis after cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy: A case report. Acta Oncol Tur.. 2020; 53(1): 158-161

Sorumlu Yazar: Serdar Culcu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale