ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Renal Rhabdoid Tumorde Radyoterapi: Vaka Sunumu ve Literatür Derlemesi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2018; 51(2): 251-255 | DOI: 10.5505/aot.2018.37132  

Renal Rhabdoid Tumorde Radyoterapi: Vaka Sunumu ve Literatür Derlemesi

Süheyla Aytaç Arslan1, İpek Pınar Aral1, Derya Özyörük2, Suna Emir2, Zeliha Güzelküçük2, Arzu Yazol Erdem2
1Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi
2Ankara Çocuk Hastalıkları Hemotoloji ve Onkoloji Hastanesi

Renal rhabdoid tumor, çok nadir görülen ve kötü sağkalımla seyreden bir hastalıktır.Radyoterapi bu tumorlerde primer tumore veya cerrahi yatağa, hastalık kontrolü için sıklıkla uygulanmaktadır. Bu vaka takdiminde, 4 aylık renal kitlesi ve yaygın intraabdominal metastazı olan hasta sunulacaktır.Hastaya öncelikle maksimal debulking cerrahi ardından kemoradyoterapi uygulanmıştır.hastalık progresyon göstermiş ve hasta 3 ay içerisinde kaybedilmiştir.Hastalığı evresine ve hastanın yaşına göre değişik do ve fraksiyonasyonlar uygulanabilmektedir. Doz, fraksiyon ve alan hastaya göre belirlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Renal Rhabdoid Tumor, Radyoterapi, Pediatri


Radiotherapy for Renal Rhabdoid Tumor: A Case Report and a Review of Literature

Süheyla Aytaç Arslan1, İpek Pınar Aral1, Derya Özyörük2, Suna Emir2, Zeliha Güzelküçük2, Arzu Yazol Erdem2
1Ankara Atatürk Education and Research Hospital
2University of Health Sciences, Ankara Child Health and Diseases Hematology Oncology Training and Research Hospital, Pediatric Oncology

Renal rhabdoid tumor (RTK)s are rare aggressive cancers with poor prognosis. Radiotherapy is a part of disease management and usually applied to the primary tumor or surgical bed. The our case is a 4- month-old female who has kidney tumor with multiple intraabdominal metastases. Maximal debulking surgery was performed and chemoradiotherapy were administered. The patient died in 3 months due to progressive disease after radiotherapy. Different doses are delivered according to age and stage. Appropriate dose, side and fractionation schedule should be determined for every patient.

Keywords: Renal Rhabdoid Tumor, Radiotherapy, Pediatric


Süheyla Aytaç Arslan, İpek Pınar Aral, Derya Özyörük, Suna Emir, Zeliha Güzelküçük, Arzu Yazol Erdem. Radiotherapy for Renal Rhabdoid Tumor: A Case Report and a Review of Literature. Acta Oncol Tur.. 2018; 51(2): 251-255

Sorumlu Yazar: Süheyla Aytaç Arslan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale