ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Kemoterapi tedavisi sonucu Eritema Nodozum gelişen meme kanseri tanılı bir olgu [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2017; 50(2): 171-173 | DOI: 10.5505/aot.2017.30085  

Kemoterapi tedavisi sonucu Eritema Nodozum gelişen meme kanseri tanılı bir olgu

Erdem Şen1, Fatih İnci1, Burcu Keleş2, Ceyhan Uğurluoğlu2, Gonca Kara Gedik3, Özlem Ata1
1Selçuk Üni̇versi̇tesi̇ Tıp Fakültesi̇,Tıbbi̇ Onkoloji̇ Bilimdalı,konya
2Selçuk Üni̇versi̇tesi̇ Tıp Fakültesi̇ Tıbbi̇ Patoloji̇ Anabilimdalı; Konya
3Selçuk Üni̇versi̇tesi̇ Tıp Fakültesi̇ Nükleer Tıp Anabilimdalı; Konya

Eritema nodozum (EN) en sık görülen septal pannikülit tipidir. Genellikle 15-40 yaş arası bayanlarda görülmektedir. Etyolojik faktörler arasında ilaçlar, enfeksiyonlar, tümörler ve inflamatuvar hastalıklar bulunur. Bununla beraber genellikle nedeni bilinmemektedir. EN patogenezi tam olarak anlaşılamamıştır. Lezyonlar en sık bacaklarda yerleşim gösterir. Bunun dışında uyluk ve ön kolda sıklık¬la tutulur. Gövde, boyun ve yüz tutulumu nadirdir. Akut ataklarda ateş, yorgunluk, eklem ağrısı, baş ağrısı, öksürük, karın ağrısı, bulantı veya ishal görülebilir. Enfeksiyonların, bağ doku hastalıklarının veya inflamatuar hastalıkların erken bulgusu olarak karşımıza çıkabilir. Biz meme kanseri tanılı, adjuvan tedavisi için siklofosfamid- doksorubisin- fluorourasil (CAF) kemoterapi tedavisi uygulanan hastada tedaviye bağlı gelişen eritema nodozumun takip ve tedavi sürecini sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Eritema Nodozum, Meme neoplazmı, Kemoterapi


A case of breast cancer who diagnosed Erythema Nodosum due to the chemotherapy treatment

Erdem Şen1, Fatih İnci1, Burcu Keleş2, Ceyhan Uğurluoğlu2, Gonca Kara Gedik3, Özlem Ata1
1Department Of Medical Oncology,Selcuk University,Konya,Turkey
2Department Of Pathology,Selcuk University,Konya,Turkey
3Department Of Nuclear Medicine,Selcuk University,Konya,Turkey

Erythema nodosum (EN) is the most common type of septal panniculitis.
It is usually seen in 15-40 years old females. Etiologic factors include medications, infections, tumors and inflammatory diseases. However, EN generally seen idiopathic. The pathogenesis is poorly understood. Lesions are most often located in the leg. Other than that commonly maintained in the thigh and forearm. Body, neck and facial involvement is rare. Fever, fatigue, arthralgia, headache, cough, abdominal pain, nausea or diarrhea may be occur in the acute attack. EN can appear as early signs of Infections, inflammatory or connective tissue diseases. We wanted to provide the growing EN due to chemotherapy treatment who diagnosed breast cancer and received adjuvant cyclophosfamide-doxorubicin-fluorouracil (CAF) chemotherapy treatment.

Keywords: Erythema Nodosum, breast cancer, chemotherapy


Erdem Şen, Fatih İnci, Burcu Keleş, Ceyhan Uğurluoğlu, Gonca Kara Gedik, Özlem Ata. A case of breast cancer who diagnosed Erythema Nodosum due to the chemotherapy treatment. Acta Oncol Tur.. 2017; 50(2): 171-173

Sorumlu Yazar: Erdem Şen, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale