ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Maksiller sinüste ektopik dişe bağlı dentigerous kistin bilgisayarlı tomografi bulguları [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2019; 52(3): 491-494 | DOI: 10.5505/aot.2019.27676  

Maksiller sinüste ektopik dişe bağlı dentigerous kistin bilgisayarlı tomografi bulguları

Çetin İmamoğlu1, Aydin Tunc Uzel2, İsmail Gedi İbrahim1, İsmail Mohamed Ali2
1Somali-Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Mogadishu
2Somali-Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Mogadishu

Dentigerous kistler bir odontojenik kist türü olup en sık üçüncü molar diş ile ilişkili olarak gelişir. Dentigerous kistler sıklıkla asemptomatiktir ancak bazen enfeksiyon, sinüzit veya kemikte ekspansiyon gibi komplikasyonlara neden olabilir. 22 yaşında siyahi erkek hasta, bir haftadır giderek artan sol taraflı yüz şişliği, sol yanak ağrısı ve burun tıkanıklığı şikayeti ile hastanemize başvurdu. Hastanın fizik muayenesinde yüzünün sol tarafında şişlik ve palpasyonla maksiller bölgede hassasiyet mevcuttu. Oral muayenesinde sol maksillar 3. molar dişin yeri boştu. Hastaya paranazal sinüs BT çekildi. BT’de sol maksiller sinüs antrumunu dolduran 26x41 mm boyutlarında alveoler proces defekti ile ilişkili kistik lezyon izlendi. Kistin çevresinde ince kalsifiye bir duvar ve içinde anterior duvarda 3. molar diş mevcuttu. Kistin maksiller sinüsün lateral duvarını erode ettiği ve komşu yumuşak doku planları arasına yayıldığı görüldü. Hasta Caldwell-Luc prosedürü ile opere edildi. Ektopik diş çıkarıldı ve tüm kist içeriği boşaltıldı. Hastanın kontrolde şikayetlerinin geçtiği görüldü.

Anahtar Kelimeler: ectopic tooth, maxillary sinus, dentigerous cyst, computed tomography


Computed tomography findings of a dentigerous cyst associated with an ectopic tooth in the maxillary sinüs

Çetin İmamoğlu1, Aydin Tunc Uzel2, İsmail Gedi İbrahim1, İsmail Mohamed Ali2
1Department Of Radiology, Somalia-Turkey Recep Tayyip Erdogan Training And Research Hospital, Mogadishu, Somalia
2Department Of Ear Nose Throat, Somalia-Turkey Recep Tayyip Erdogan Training And Research Hospital, Mogadishu, Somalia

Dentigerous cysts are a type of odontogenic cyst that mostly develops in association with the third molar tooth. Dentigerous cysts are often asymptomatic but sometimes might be complicated by infection, sinusitis, or bone expansion. A 22-year-old black male patient was admitted to our hospital with complaints of 1- week progressive left-sided facial swelling, left cheek pain, and nasal obstruction. Physical examination revealed swelling on the left side of the face and tenderness in the maxillary region with palpation. Oral examination showed emptiness at the site of left maxillary third molar tooth. The patient underwent paranasal sinus CT. CT showed a 26x41 mm cystic lesion associated with alveolar process defect in left maxillary sinus antrum. There was a thin calcified wall around the cyst and a third molar tooth in the anterior wall. The cyst eroded the lateral wall of the maxillary sinus and spread adjacent soft tissue plans. The patient was operated with Caldwell-Luc procedure. The ectopic tooth was removed and all cyst contents were evacuated. The patient’s complaints were disappeared at the control.

Keywords: ektopik diş, maksiller sinüs, dentigeröz kist, bilgisayarlı tomografi


Çetin İmamoğlu, Aydin Tunc Uzel, İsmail Gedi İbrahim, İsmail Mohamed Ali. Computed tomography findings of a dentigerous cyst associated with an ectopic tooth in the maxillary sinüs. Acta Oncol Tur.. 2019; 52(3): 491-494

Sorumlu Yazar: Çetin İmamoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale