ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kök Hücre Nakli ve Medikal Turizm [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2020; 53(1): 113-116 | DOI: 10.5505/aot.2020.27167  

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kök Hücre Nakli ve Medikal Turizm

Derya Şahin1, Tuğçe Nur Yiğenoğlu1, Semih Başcı1, Bahar Uncu Ulu1, Tahir Darçın1, Mehmet Bakırtaş1, Jale Yıldız1, Alparslan Merdin1, DİCLE İSKENDER1, Merih Kızıl Çakar1, MEHMET SINAN DAL1, Fevzi Altuntaş2
1Hematoloji ve Kemik İliği Nakli Merkezi, Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İç Hastalıkları ve Hematoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Medikal turist tanımı çeşitli tıbbi tedavi türlerini almak için uluslararası sınırlar arasında seyahat etmeyi seçen demektir. Hizmetin kalitesi ve kullanılabilirliği, tıp turizmi davranışının yanı sıra ekonomik ve kültürel faktörleri de etkiler. Birçok ülke, medikal turizm tarafından sağlanan fırsatlardan yararlanmanın yollarını araştırmaya başladı. Ülkemizde sağlık turizmi hastaları genellikle özel hastanelerde tedavi edilmektedir. Sağlık turizmi hastalarının devlet hastanelerinde kabulü, ülke ekonomisine katkıda bulunacaktır. Bu çalışmanın amacı, hastanemiz hematoloji kliniğinin kemik iliği naklinde sağlık turizmi potansiyeline dikkat çekmek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ankara Onkoloji Hastanesi'nde 2009-2019 yılları arasında sağlık turizmi ve iki taraflı anlaşma kapsamında yapılan kemik iliği nakillerinin sayısal analizi yapıldı.
BULGULAR: Geçtiğimiz on yılda merkezimizde 33 hastada otolog transplantasyon, 37 hastada allojeneik kemik iliği transplantasyonu yapıldı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tecrübeli kemik iliği nakil merkezlerinde sağlık turizmi, yakındaki coğrafyadaki ülkelerden hastaları çekerek ülke ekonomisine katkıda bulunabilir.

Anahtar Kelimeler: Medikal turizm, kök hücre nakli, ulusal ekonomi


Stem Cell Transplantation and Medical Tourism at Ankara Oncology Training and Research Hospital

Derya Şahin1, Tuğçe Nur Yiğenoğlu1, Semih Başcı1, Bahar Uncu Ulu1, Tahir Darçın1, Mehmet Bakırtaş1, Jale Yıldız1, Alparslan Merdin1, DİCLE İSKENDER1, Merih Kızıl Çakar1, MEHMET SINAN DAL1, Fevzi Altuntaş2
1Department of Hematology and Bone Marrow Transplantation Center, Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Oncology Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Ankara, Turkey
2Department of Internal Medicine and Hematology, Yıldırım Beyazıt University, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Medical tourists select to travel across international borders to receive various kinds of medical treatment. The quality and availability of the service also affects the behavior of medical tourism, as well as economic and cultural factors. Many countries started to investigate the ways to benefit from the opportunities provided by the medical tourism. In our country, health tourism patients are generally treated in private hospitals. The acceptance of health tourism patients in public hospitals will contribute to the national economy. The aim of this study is to draw attention to the health tourism potential of bone marrow transplantation of our hematology clinic.
METHODS: Quantitative analysis of bone marrow transplants performed in Ankara Oncology Hospital between 2009-2019 under the scope of health tourism and bilateral agreement was performed.
RESULTS: In the last decade, 33 patients underwent autologous transplantation and 37 patients underwent allogenic bone marrow transplantation in our clinic.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Health tourism in experienced bone marrow transplant centers can contribute to the country's economy by attracting patients from countries in the nearby geography.

Keywords: Medical tourism, stem cell transplant, national economy


Derya Şahin, Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Semih Başcı, Bahar Uncu Ulu, Tahir Darçın, Mehmet Bakırtaş, Jale Yıldız, Alparslan Merdin, DİCLE İSKENDER, Merih Kızıl Çakar, MEHMET SINAN DAL, Fevzi Altuntaş. Stem Cell Transplantation and Medical Tourism at Ankara Oncology Training and Research Hospital. Acta Oncol Tur.. 2020; 53(1): 113-116

Sorumlu Yazar: Derya Şahin, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale