ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Sonrası Pankreas Adenokarsinomu Tanısı Alan Nadir Multipl Primer Malignite Olgusu [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2019; 52(3): 481-484 | DOI: 10.5505/aot.2019.26879  

Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Sonrası Pankreas Adenokarsinomu Tanısı Alan Nadir Multipl Primer Malignite Olgusu

Ali Kutlucan1, Leyla Kutlucan2, Esra Zeynep Coşkunoğlu3, Abdulkadir Baştürk4
1Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi, Hematoloji Bilimdalı, Konya, Türkiye
2Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Konya, Türkiye
3Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi, Tıbbi Patoloji Bilimdalı, Konya, Türkiye
4Selçuk Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi, Hematoloji Bilimdalı, Konya, Türkiye

Bir hastada birbiri ile ilişkisiz en az iki malignite görülmesi, ‘Multipl Primer Maliginite’ olarak tanımlanmaktadır. Diffüz büyük B hücreli lenfoma (DBBHL), NHL’ların en sık görülen histopatolojik alt tipidir. DBBHL ile birçok ikincil malignite bildirilmesine rağmen, DBBHL ile pankreas kanseri birlikteliği çok nadir bir klinik tablodur. Biz burada multipl primer malignite olarak, DBBHL remisyonu sonrası pankreas kanseri tanısı alan nadir bir olguyu sunduk. Altmış sekiz yaşında erkek hasta dış merkezde DBBHL tanısı alıp, sekiz kür kemoterapi sonrası remisyona girmiş. Kemoterapisi bittikten yaklaşık beş ay sonraki kontrollerinde kilo kaybı, karın ağrısı, iştahsızlık, genel durum bozukluğu şikayetleri ortaya çıkmış. Kliniğimize başvuran hastada pankreasta kitle ve karaciğerde metastatik lezyon saptandı. Karaciğerdeki lezyonun immünohistokimyasal bulguları adenokarsinom metaztazı olarak değerlendirildi. Klinik, patolojik, laboratuar bulguları ile pankreas kanseri tanısı konulmuştur. Primer malignitelerin tedavisi ve takibinde ek bulgular ortaya çıktığında, yeni gelişen ikincil malignitelerin ayırıcı tanısının yapılması gerektiğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Diffüz büyük B hücreli lenfoma, pankreas adenokarsinomu, multipl primer maliginite


A Rare Case of Multiple Primary Malignancy Diagnosed with Pancreatic Adenocarcinoma After Diffuse Large B Cell Lymphoma

Ali Kutlucan1, Leyla Kutlucan2, Esra Zeynep Coşkunoğlu3, Abdulkadir Baştürk4
1Department of Hematology, Baskent University Konya Application and Research Center, Konya, Turkey
2Department of Anesthesiology, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey
3Department of Medical Pathology, Baskent University Konya Application and Research Center, Konya, Turkey
4Department of Hematology, Faculty of Medicine, Selcuk University, Konya, Turkey

The presence of at least two non-related malignancies in one patient is defined as Multiple Primer Maliginity. Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) is the most common histopathological subtype of NHLs. Although many secondary malignancies have been reported with DLBCL, the association of DBBHL with pancreatic cancer is a very rare clinical entity. We report a rare case of multiple primary malignancies diagnosed as pancreatic cancer after remission of DBBHL. A 68-year-old man was diagnosed with DLBCL in another hospital and was in remission after eight cycles of chemotherapy. Approximately five months after the end of chemotherapy, weight loss, abdominal pain, loss of appetite, general state disorders appeared. The patient was admitted to our clinic with a mass in the pancreas and a metastatic lesion in the liver. Immunohistochemical findings of liver lesion were evaluated as adenocarcinoma metastasis. The patient was diagnosed with pancreatic cancer with clinical, pathological and laboratory findings. We think that differential diagnosis of newly developed secondary malignancies should be made when additional findings appear during the treatment and follow-up of primary malignancies.

Keywords: Diffuse large B cell lymphoma, pancreatic adenocarcinoma, multiple primary malignancy


Ali Kutlucan, Leyla Kutlucan, Esra Zeynep Coşkunoğlu, Abdulkadir Baştürk. A Rare Case of Multiple Primary Malignancy Diagnosed with Pancreatic Adenocarcinoma After Diffuse Large B Cell Lymphoma. Acta Oncol Tur.. 2019; 52(3): 481-484

Sorumlu Yazar: Ali Kutlucan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale