ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Hangi Muskoloskeletal Tümörlerin Cerrahisine Damar Cerrahı Eşlik Etmelidir? [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2018; 51(3): 437-440 | DOI: 10.5505/aot.2018.10337  

Hangi Muskoloskeletal Tümörlerin Cerrahisine Damar Cerrahı Eşlik Etmelidir?

Ahmet Yıldırım1, Recep Öztürk2, Şefik Murat Arıkan3, Ahmet Fevzi Kekeç4, İlknur Bahar Günaydın5
1Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji, Konya
2Polatlı Devlet Hastanesi, Ortopedive Travmatoloji, Ankara
3Ankara Dr Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji, Ankara
4Dörtyol Devlet Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji, Hatay
5Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Kas iskelet sistemi benign ve malign tümörleri, önemli nörovasküler yapılarla ilişkili olabilmektedir ve uygulanan bazı cerrahi prosedürlere damar cerrahı da eşlik etmektedir. Bu çalışmada, nörovasküler yapılarla ilişkili olabilen tümörlerin demografik incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2010-2014 yılları arası, ortopedi ve travmatoloji kliniğinde, kas iskelet sistemi tümörü nedenli ile ameliyat edilen ve ameliyata damar cerrahın eşlik ettiği 56 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar yaş, cinsiyet, benign/malign olması, kemik-yumuşak doku yerleşimi, histopatolojik tanı ve tümör lokalizasyonu açısından incelendi.
BULGULAR: Ortalama yaşı 36±xx std (2-76 yaş arası) olan 30 erkek ve 28 kadın hastanın 15 sında benign, 43 sinde malign tümör mevcuttu. En sık görülen tümör malign mezenkimal tümör idi ve 14 vakada görüldü. En sık görülen benign tümör, 6 vakada görülen osteokondromdu. En sık tutulan lokalizasyon, 13 vakanın görüldüğü uyluk idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Nörovasküler yapılara yakınlık gösteren ve damar cerrahının operasyona eşlik ettiği tümörler, geniş bir yaş aralığında görülebilmektedir. Sıklıkla malign tümörlerdir. En sık uyluk ve diz lokalizasyona yerleşirler.

Anahtar Kelimeler: damar cerrahisi, muskuloskeletal tümörler, nörovasküler tutulum, cerrahi tedavi


Which Operations Of Musculoskeletal Tumors Should Be Accompanied By A Vascular Surgeon?

Ahmet Yıldırım1, Recep Öztürk2, Şefik Murat Arıkan3, Ahmet Fevzi Kekeç4, İlknur Bahar Günaydın5
1Department Of Orthopedics And Traumatology, Selçuk University, Konya, Turkey
2Department Of Orthopedics And Traumatology, Polatlı State Hospital, Ankara, Turkey
3Ankara Dr Abdurrahman Yurtaslan Oncology Training And Research Hospital, Orthopedics And Traumatology, Ankara
4Dortyol State Hospital, Orthopedics And Traumatology, Hatay
5Turkiye Yuksek Ihtisas Training And Research Hospital, Department Of Cardiovascular Surgery, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Benign and malignant tumors of the musculoskeletal system may be related to important neurovascular structures. Therefore some surgical procedures are applied with cardiovascular surgery. In this study, demographic examination of the tumors which may be related to neurovascular structures is aimed.
METHODS: Between 2010 and 2014, 56 patients who were operated with cardiovascular surgeon due to musculoskeletal tumors in orthopedics and traumatology clinic were included in the study. Patients were examined for age, sex, benign / malignant features, bone-soft tissue location, histopathological diagnosis and tumor localization.
RESULTS: Among 30 male and 28 female patients with a mean age of 36 ± 17 std (2-76 years), 15 patients had benign and 43 patients had malignant tumors. The most common tumor was a malignant mesenchymal tumor and it was seen in 14 cases. The most common benign tumor was osteochondroma and it was found in 6 cases. The most common localization was the femur and it was seen in 13 cases in total.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Tumors that are closely related to the neurovascular structure and therefore are operated with cardiovascular surgeon can be seen in a wide range of age. These are often malignant tumors. The most common localitazions are thigh and knee.

Keywords: cardiovascular surgeon, musculoskeletal tumors, neurovascular involvement, surgical treatment


Ahmet Yıldırım, Recep Öztürk, Şefik Murat Arıkan, Ahmet Fevzi Kekeç, İlknur Bahar Günaydın. Which Operations Of Musculoskeletal Tumors Should Be Accompanied By A Vascular Surgeon?. Acta Oncol Tur.. 2018; 51(3): 437-440

Sorumlu Yazar: Recep Öztürk, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale