ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Acta Oncol Tur.: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
OLGU SUNUMU
1.
Tipik dermatoskopik bulguları olan Akral lentiginöz malign melanom vakası
An Acral lentiginous melanoma case with typical dermoscopy findings
Hamza Aktaş, Ahmet Şiyar Ekinci, Onur Eşbah
doi: 10.5505/aot.2016.33043  AOT 2016; 49 - 1 | Sayfalar 61 - 63 (1413 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
2.
Hayvan ve İnsanlarda Hepatosellüler Karsinomun Erken Teşhisinde Alfa-L Fukosidaz’ın Alfa-fetoproteine olan Üstünlüğü
Priority of Alpha-L- Fucosidase Over Alpha fetoprotein in Early Detection of Hepatocellular Carcinoma in Animals and Human
Nabil Mohie Abdel Hamid, Maiada Hasan Nazmy, Bakheet Elkot Moustafa, Sahar Mohamed Saad El-din
doi: 10.5505/aot.2014.02886  AOT 2014; 47 - 2 | Sayfalar 1 - 7 (929 kere görüntülendi)

3.
Bazal Hücreli Karsinomada Tanı ve Tedavi Prensiplerimiz
Our Principles of Diagnosis and Treatment in Basal Cell Carcinoma
Hakan Uzun, Ozan Bitik
doi: 10.5505/aot.2014.65375  AOT 2014; 47 - 1 | Sayfalar 1 - 6 (904 kere görüntülendi)

4.
Meme Kanserinde Adjuvan Tedavide Ardışık Antrasiklin ve Taksan İçeren Tedavilerin Tolerabilitesi: Tek Merkez Deneyimi
The Tolerability of in the Adjuvant Treatment of Breast Cancer Comprising Sequential Anthracycline and Taxane Treatment: Single Center Experience
Ayşe Demirci, Umut Demirci, Uğur Coşkun, Hacer Demir, Efnan Algın, Fatma Başal, Deniz Yamaç
doi: 10.5505/aot.2014.43534  AOT 2014; 47 - 2 | Sayfalar 8 - 15 (878 kere görüntülendi)

DAVETLI DERLEME
5.
Malign Melanomda Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi: Güncel Yaklaşımlar
Sentinel Lymph Node Biopsy in Malignant Melanoma: Current Approaches
Hakan Uzun, Ozan Bitik
doi: 10.5505/aot.2014.07379  AOT 2014; 47 - 2 | Sayfalar 47 - 52 (822 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
6.
Glikojenden Zengin Berrak Hücreli Meme Karsinomu: Olgu Sunumu
Glycogen Rich Clear Cell Breast Carcinoma: A Case Report
Havva Yeşil Çınkır, Gülay Bilir Dilek, Ayşe Demirci, Fatma Buğdaycı Başal, Kübra Aydın, Umut Demirci, Berna Öksüzoğlu, Necati Alkış
doi: 10.5505/aot.2014.75437  AOT 2014; 47 - 2 | Sayfalar 37 - 39 (752 kere görüntülendi)

7.
İzole Sesil Osteokondrom Zemininde Gelişen Kondrosarkom: Olgu Sunumu
Isolated Sessile Chondrosarcoma Arising in Osteochondroma: A Case Report
Mahmut Kalem, Reşit Sevimli, Adem Ünlü, Yener Sağlık
doi: 10.5505/aot.2014.87597  AOT 2014; 47 - 1 | Sayfalar 16 - 18 (727 kere görüntülendi)

8.
Nora Lezyonu; Olgu Sunumu Ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Nora Lesion; A Case Report And Review Of The Literature
Ercan Şahin, Mahmut Kalem, Yavuz Yener Sağlık
doi: 10.5505/aot.2014.47955  AOT 2014; 47 - 1 | Sayfalar 19 - 21 (724 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
9.
İntraosseoz Lipomlu Olgularımızdaki Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız
An Evaluation Surgical Treatment of Intraosseous Lipoma Our Cases
Güray Toğral, Murat Arıkan, Sezgin Semis, Fevzi Kekeç, Fatih Ekşioğlu, Şafak Güngör
doi: 10.5505/aot.2014.10820  AOT 2014; 47 - 1 | Sayfalar 7 - 10 (717 kere görüntülendi)

EDITÖRE MEKTUP
10.
Epitelyal Over Karsinomunda İntraperitoneal Kemoterapi sırasında oluşan Peritonovajinal Fistül
Peritoneovaginal Fistula during Intraperitoneal Chemotherapy of Epithelial Ovarian Carcinoma
Umut Demirci, Havva Yeşil Çınkır, Bülent Yalçın
doi: 10.5505/aot.2014.08208  AOT 2014; 47 - 1 | Sayfalar 22 - 23 (689 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DAVETLI DERLEME
11.
Çocuklarda Kanser, Ölüm Kavramı ve Yas
Cancer in Children, Concept of Death and Grief
Nagihan Saday Duman
doi: 10.5505/aot.2014.84803  AOT 2014; 47 - 2 | Sayfalar 26 - 30 (664 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
12.
Bazoskuamoz Karsinomun Dermoskopik Özellikleri
Dermoscopic Features of Basosquamous Carcinoma
Nilay Duman, Nilay Şen Korkmaz, Murat Akıcı
doi: 10.5505/aot.2014.62207  AOT 2014; 47 - 2 | Sayfalar 23 - 25 (660 kere görüntülendi)

13.
Pankreas Nöroendokrin Karsinomu ve Depresyon Arasındaki İlişki: Depresif Belirtiler Metastazı Haber Verebilir mi?
The Relationship Between Pancreatic Neuroendocrine Carcinoma and Depression: May Depressive Symptoms Predict Metastasis?
Emrah Eraslan, Pınar Eraslan, Mehmet Öztürk, Ömür Berna Çakmak Öksüzoğlu
doi: 10.5505/aot.2014.68077  AOT 2014; 47 - 2 | Sayfalar 40 - 42 (657 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
14.
Dirençli Lateral Epikondilit Tedavisinde Trombositten Zengin Plazma ile Kombine Steroid Enjeksiyonunun Etkinliği
The Efficacy of Platelet Rich Plasma Combined with Steroid Injection in the Treatment of Resistant Lateral Epicondylitis
Erdem Aktaş, Barış Yılmaz, Baybars Ataoğlu, Murat Arıkan, Güray Toğral, Murat İlikmen
doi: 10.5505/aot.2014.18480  AOT 2014; 47 - 3 | Sayfalar 26 - 31 (631 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
15.
Renal Hücreli Kanser Nedeniyle Nefrektomi Yapılan Olguda 16 yıl Sonra Gelişen İzole Beyin Metastazı
Solitary Cerebral Metastases from Renal Cell Carcinoma 16 years After Nephrectomy
Özge Gümüşay, Mustafa Benekli, Efnan Algın, Onur Ertunç, Ömer Uluoğlu, Aydın Paşaoğlu, Yusuf Öner, Ahmet Özet
doi: 10.5505/aot.2014.47966  AOT 2014; 47 - 2 | Sayfalar 31 - 33 (589 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
16.
Osteoporozda Jinekolojik Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation Of Gynecological Risk Factors In Osteoporosis
Öznur Uzun, Kurtuluş Köklü, Sumru Özel, Alize Yılmaz Şahin, Sibel Ünsal Delialioğlu, Fazıl Kulaklı
doi: 10.5505/aot.2014.43153  AOT 2014; 47 - 1 | Sayfalar 11 - 15 (588 kere görüntülendi)

17.
BENEFICIAL EFFECTS OF PROPOLIS ON METHOTREXATE-INDUCED LIVER INJURY IN RATS
Sıçanlarda Metotreksata Bağlı Karaciğer Hasarında Propolisin Olumlu Etkileri
Aysun Çetin, Leylagül Kaynar, Barış Eser, Canan Karadağ, Berkay Sarayman, Ahmet Öztürk, İsmail Koçyiğit, Sibel Kabukçu Hacıoğlu, Betül Çiçek, Sibel Silici
AOT 2011; 44 - 1 | Sayfalar 18 - 23 (581 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
18.
Koryokarsinomda Kemoterapi Sırasında Gelişen Spontan Uterus Rüptürü: Olgu Sunumu ve Literatür Değerlendirmesi
Spontaneous Uterine Rupture in Choriocarcinoma During Chemotherapy: A Case Report and Literature Review
İlay Öztürk Gözükara, Suna Kabil Kucur, Hüseyin Durukan, Saffet Dilek
doi: 10.5505/aot.2014.69775  AOT 2014; 47 - 2 | Sayfalar 34 - 36 (576 kere görüntülendi)

19.
Tiroid Bezinde Eş Zamanlı Papiller Karsinom ve Medüller Karsinom
Concurrent Thyroid Papillary Carcinoma and Medullary Carcinoma in The Thyroid
Uygar Olgen, Gülay Dilek, Cihangir Özaslan
doi: 10.5505/aot.2016.94695  AOT 2016; 49 - 1 | Sayfalar 39 - 42 (575 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
20.
İleri Evre Mide Kanserli Hastalarda mTOR Durumunun Sağkalım ve Tümör Karakteristikleri ile İlişkisi
Relation Between mTOR Status, Survival and Tumor Characteristics In Patients With Advanced Gastric Carcinoma
Kübra Aydın, Osman Gökhan Demir
doi: 10.5505/aot.2014.25733  AOT 2014; 47 - 2 | Sayfalar 16 - 22 (570 kere görüntülendi)LookUs & Online Makale