ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Acta Oncol Tur.: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
OLGU SUNUMU
1.
Tipik dermatoskopik bulguları olan Akral lentiginöz malign melanom vakası
An Acral lentiginous melanoma case with typical dermoscopy findings
Hamza Aktaş, Ahmet Şiyar Ekinci, Onur Eşbah
doi: 10.5505/aot.2016.33043  AOT 2016; 49 - 1 | Sayfalar 61 - 63 (2148 kere görüntülendi)

DAVETLI DERLEME
2.
Malign Melanomda Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi: Güncel Yaklaşımlar
Sentinel Lymph Node Biopsy in Malignant Melanoma: Current Approaches
Hakan Uzun, Ozan Bitik
doi: 10.5505/aot.2014.07379  AOT 2014; 47 - 2 | Sayfalar 47 - 52 (1272 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
3.
Hayvan ve İnsanlarda Hepatosellüler Karsinomun Erken Teşhisinde Alfa-L Fukosidaz’ın Alfa-fetoproteine olan Üstünlüğü
Priority of Alpha-L- Fucosidase Over Alpha fetoprotein in Early Detection of Hepatocellular Carcinoma in Animals and Human
Nabil Mohie Abdel Hamid, Maiada Hasan Nazmy, Bakheet Elkot Moustafa, Sahar Mohamed Saad El-din
doi: 10.5505/aot.2014.02886  AOT 2014; 47 - 2 | Sayfalar 1 - 7 (1224 kere görüntülendi)

4.
Meme Kanserinde Adjuvan Tedavide Ardışık Antrasiklin ve Taksan İçeren Tedavilerin Tolerabilitesi: Tek Merkez Deneyimi
The Tolerability of in the Adjuvant Treatment of Breast Cancer Comprising Sequential Anthracycline and Taxane Treatment: Single Center Experience
Ayşe Demirci, Umut Demirci, Uğur Coşkun, Hacer Demir, Efnan Algın, Fatma Başal, Deniz Yamaç
doi: 10.5505/aot.2014.43534  AOT 2014; 47 - 2 | Sayfalar 8 - 15 (1158 kere görüntülendi)

5.
Bazal Hücreli Karsinomada Tanı ve Tedavi Prensiplerimiz
Our Principles of Diagnosis and Treatment in Basal Cell Carcinoma
Hakan Uzun, Ozan Bitik
doi: 10.5505/aot.2014.65375  AOT 2014; 47 - 1 | Sayfalar 1 - 6 (1070 kere görüntülendi)

DAVETLI DERLEME
6.
Çocuklarda Kanser, Ölüm Kavramı ve Yas
Cancer in Children, Concept of Death and Grief
Nagihan Saday Duman
doi: 10.5505/aot.2014.84803  AOT 2014; 47 - 2 | Sayfalar 26 - 30 (1023 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
7.
Glikojenden Zengin Berrak Hücreli Meme Karsinomu: Olgu Sunumu
Glycogen Rich Clear Cell Breast Carcinoma: A Case Report
Havva Yeşil Çınkır, Gülay Bilir Dilek, Ayşe Demirci, Fatma Buğdaycı Başal, Kübra Aydın, Umut Demirci, Berna Öksüzoğlu, Necati Alkış
doi: 10.5505/aot.2014.75437  AOT 2014; 47 - 2 | Sayfalar 37 - 39 (954 kere görüntülendi)

8.
Nora Lezyonu; Olgu Sunumu Ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Nora Lesion; A Case Report And Review Of The Literature
Ercan Şahin, Mahmut Kalem, Yavuz Yener Sağlık
doi: 10.5505/aot.2014.47955  AOT 2014; 47 - 1 | Sayfalar 19 - 21 (954 kere görüntülendi)

9.
İzole Sesil Osteokondrom Zemininde Gelişen Kondrosarkom: Olgu Sunumu
Isolated Sessile Chondrosarcoma Arising in Osteochondroma: A Case Report
Mahmut Kalem, Reşit Sevimli, Adem Ünlü, Yener Sağlık
doi: 10.5505/aot.2014.87597  AOT 2014; 47 - 1 | Sayfalar 16 - 18 (947 kere görüntülendi)

10.
Bazoskuamoz Karsinomun Dermoskopik Özellikleri
Dermoscopic Features of Basosquamous Carcinoma
Nilay Duman, Nilay Şen Korkmaz, Murat Akıcı
doi: 10.5505/aot.2014.62207  AOT 2014; 47 - 2 | Sayfalar 23 - 25 (941 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
11.
İntraosseoz Lipomlu Olgularımızdaki Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız
An Evaluation Surgical Treatment of Intraosseous Lipoma Our Cases
Güray Toğral, Murat Arıkan, Sezgin Semis, Fevzi Kekeç, Fatih Ekşioğlu, Şafak Güngör
doi: 10.5505/aot.2014.10820  AOT 2014; 47 - 1 | Sayfalar 7 - 10 (930 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
12.
Tiroid Bezinde Eş Zamanlı Papiller Karsinom ve Medüller Karsinom
Concurrent Thyroid Papillary Carcinoma and Medullary Carcinoma in The Thyroid
Uygar Olgen, Gülay Dilek, Cihangir Özaslan
doi: 10.5505/aot.2016.94695  AOT 2016; 49 - 1 | Sayfalar 39 - 42 (904 kere görüntülendi)

DAVETLI DERLEME
13.
Mikrobiyota ve Kanser
Microbiota and Cancer
Tarık Salman, Umut Varol, İbrahim Yıldız, Yüksel Küçükzeybek, Ahmet Alacacıoğlu
doi: 10.5505/aot.2015.49368  AOT 2015; 48 - 2 | Sayfalar 73 - 78 (881 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
14.
Akustik Nörinoma İle İlişkili Göz Tutulumu Ve Tedavisi
Acoustic Neuroma Related Eye Involvement and Its Treatment
Tuğba Göncü, Sevin Çakmak, Fatih Mehmet Adıbelli, Ali Akal, Mehtap Kocatürk
doi: 10.5505/aot.2016.52386  AOT 2016; 49 - 1 | Sayfalar 53 - 56 (877 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
15.
Dirençli Lateral Epikondilit Tedavisinde Trombositten Zengin Plazma ile Kombine Steroid Enjeksiyonunun Etkinliği
The Efficacy of Platelet Rich Plasma Combined with Steroid Injection in the Treatment of Resistant Lateral Epicondylitis
Erdem Aktaş, Barış Yılmaz, Baybars Ataoğlu, Murat Arıkan, Güray Toğral, Murat İlikmen
doi: 10.5505/aot.2014.18480  AOT 2014; 47 - 3 | Sayfalar 26 - 31 (857 kere görüntülendi)

EDITÖRE MEKTUP
16.
Epitelyal Over Karsinomunda İntraperitoneal Kemoterapi sırasında oluşan Peritonovajinal Fistül
Peritoneovaginal Fistula during Intraperitoneal Chemotherapy of Epithelial Ovarian Carcinoma
Umut Demirci, Havva Yeşil Çınkır, Bülent Yalçın
doi: 10.5505/aot.2014.08208  AOT 2014; 47 - 1 | Sayfalar 22 - 23 (852 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
17.
Pankreas Nöroendokrin Karsinomu ve Depresyon Arasındaki İlişki: Depresif Belirtiler Metastazı Haber Verebilir mi?
The Relationship Between Pancreatic Neuroendocrine Carcinoma and Depression: May Depressive Symptoms Predict Metastasis?
Emrah Eraslan, Pınar Eraslan, Mehmet Öztürk, Ömür Berna Çakmak Öksüzoğlu
doi: 10.5505/aot.2014.68077  AOT 2014; 47 - 2 | Sayfalar 40 - 42 (852 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
18.
Kolorektal Polip ve Karsinom Tanısında RDW ve MPV'nin rolü: Vaka-Kontol Çalışması
Role of RDW and MPV in Diagnosis of Colorectal Polyps and Carcinoma: A Case-Control Study
Mustafa Cengiz, Abdurrahman Şahin, Kamil Özdil, Hacı Mehmet Sökmen
doi: 10.5505/aot.2015.96268  AOT 2015; 48 - 1 | Sayfalar 1 - 7 (801 kere görüntülendi)

19.
İleri Evre Mide Kanserli Hastalarda mTOR Durumunun Sağkalım ve Tümör Karakteristikleri ile İlişkisi
Relation Between mTOR Status, Survival and Tumor Characteristics In Patients With Advanced Gastric Carcinoma
Kübra Aydın, Osman Gökhan Demir
doi: 10.5505/aot.2014.25733  AOT 2014; 47 - 2 | Sayfalar 16 - 22 (799 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
20.
Renal Hücreli Kanser Nedeniyle Nefrektomi Yapılan Olguda 16 yıl Sonra Gelişen İzole Beyin Metastazı
Solitary Cerebral Metastases from Renal Cell Carcinoma 16 years After Nephrectomy
Özge Gümüşay, Mustafa Benekli, Efnan Algın, Onur Ertunç, Ömer Uluoğlu, Aydın Paşaoğlu, Yusuf Öner, Ahmet Özet
doi: 10.5505/aot.2014.47966  AOT 2014; 47 - 2 | Sayfalar 31 - 33 (793 kere görüntülendi)LookUs & Online Makale