ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Acta Oncol Tur.: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
OLGU SUNUMU
1.
Tipik dermatoskopik bulguları olan Akral lentiginöz malign melanom vakası
An Acral lentiginous melanoma case with typical dermoscopy findings
Hamza Aktaş, Ahmet Şiyar Ekinci, Onur Eşbah
doi: 10.5505/aot.2016.33043  AOT 2016; 49 - 1 | Sayfalar 61 - 63 (2877 kere görüntülendi)

2.
Tiroid Bezinde Eş Zamanlı Papiller Karsinom ve Medüller Karsinom
Concurrent Thyroid Papillary Carcinoma and Medullary Carcinoma in The Thyroid
Uygar Olgen, Gülay Dilek, Cihangir Özaslan
doi: 10.5505/aot.2016.94695  AOT 2016; 49 - 1 | Sayfalar 39 - 42 (1336 kere görüntülendi)

3.
Akustik Nörinoma İle İlişkili Göz Tutulumu Ve Tedavisi
Acoustic Neuroma Related Eye Involvement and Its Treatment
Tuğba Göncü, Sevin Çakmak, Fatih Mehmet Adıbelli, Ali Akal, Mehtap Kocatürk
doi: 10.5505/aot.2016.52386  AOT 2016; 49 - 1 | Sayfalar 53 - 56 (1144 kere görüntülendi)

DAVETLI DERLEME
4.
Malign Melanomun Cerrahi Yönetimi
Surgical Management of Malignant Melanoma
Kemal Beksaç, Burcu Beksaç
doi: 10.5505/aot.2016.73644  AOT 2016; 49 - 2 | Sayfalar 111 - 122 (961 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
5.
Sphingomonas paucimobilis kaynaklı tümör rezeksiyon protezi enfeksiyonu: Vaka sunumu
The report of tumor resection prosthesis infection due to Sphingomonas paucimobilis: A case report
Recep Öztürk, Murat Aydın, Murat Arıkan, Güray Toğral, Güle Aydın, Bedii Şafak Güngör
doi: 10.5505/aot.2016.57070  AOT 2016; 49 - 1 | Sayfalar 57 - 60 (941 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
6.
Onkoloji Hastanesi Erişkin Yoğun Bakım Ünitesinde İnvaziv Araçla İlişkili Hastane Enfeksiyonları: Beş Yıllık Değerlendirme
Invasive Device Related Nosocomial Infections in Adult Intensive Care Unit of an Oncology Hospital: Evaluation of Five Years
Gülşen İskender, Sabahat Çeken, Mustafa Cihat Oğan, Habip Gedik, Fazilet Duygu, Mustafa Ertek
doi: 10.5505/aot.2016.48030  AOT 2016; 49 - 1 | Sayfalar 27 - 34 (929 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
7.
Vaka Sunumu: Malign Periferal Sinir Kılıf Tümörü
Case Report: Malign Periferal Nerve Sheath Tumor
Onur Varış, Güray Togral, Murat Arıkan, Murat Aydın
doi: 10.5505/aot.2015.39358  AOT 2016; 49 - 2 | Sayfalar 131 - 134 (917 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
8.
Malign Tümörlerde Alt Ekstremite Uzun Kemikleri Patolojik Kırıklarının Cerrahi Tedavi ve Fonksiyonel Sonuçları
Surgery and Functional Results of Pathological Fractures of Long Bones of Lower Extremities in Malignant Tumors
Halil Akdeniz, İsmail Burak Atalay, Volkan Kaya, Emre Özanlağan, Güray Toğral
doi: 10.5505/aot.2016.65487  AOT 2016; 49 - 1 | Sayfalar 13 - 20 (913 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
9.
Prostat Kanseri Duodenum Metastazı: Nadir Olgu Sunumu
Duodenum Metastasıs of Prostate Cancer: A Rare Case Presentatıon
Ferit Aslan, Emine Benzer, Mustafa Cengiz, Havva Yeşil Çınkır, Fatma Buğdaycı Başal, Hüseyin Kanmaz, Fatih Yıldız, Emrah Eraslan, Necati Alkış, Berna Öksüzoğlu, Umut Demirci
doi: 10.5505/aot.2016.47965  AOT 2016; 49 - 1 | Sayfalar 35 - 38 (893 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
10.
Romatoid Artritli Hastalarda Serum Tümör Belirteçleri Düzeyleri
Serum Tumor Marker Levels in Rheumatoid Arthritis
Selcuk Şeber, Dilek Solmaz, Tarkan Yetişyiğit
doi: 10.5505/aot.2016.26234  AOT 2016; 49 - 3 | Sayfalar 237 - 242 (887 kere görüntülendi)

11.
Kolorektal Kanserli Hastalarda Küratif Tedavi Sonrası Karaciğer Metastazını Predikte Eden Faktörler
Predictive Factors Of Liver Metastasis After Curative Treatment For Colorectal Cancer
Cemil Hocazade, Nuriye Yıldırım, Yakup Bozkaya, Gökhan Uçar, Nurullah Zengin
doi: 10.5505/aot.2016.25993  AOT 2016; 49 - 1 | Sayfalar 1 - 5 (850 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
12.
Meme Kanserinin Supra- ve İnfratentorial Kistik Metastazları: Olgu Sunumu
Supra- and Infratentorial Cystic Metastases of Breast Cancer: Case Report
Necati Tatarlı, Yusuf Emrah Gergin, Selçuk Özdoğan, Bilgehan Solmaz, Mehmet Tiryaki, Dilek Yavuzer, Tufan Hiçdönmez
doi: 10.5505/aot.2016.87004  AOT 2016; 49 - 1 | Sayfalar 64 - 67 (845 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
13.
İleri evre kolorektal kanser hastalarında trombinle aktive fibrinolizis inhibitörü (TAFI), doku faktör yolak inhibitörü (TFPI) ve protrombin fragment 1+2.
Thrombin activatable fibrinolysis inhibitor (TAFI), tissue factor pathway inhibitor (TFPI), and prothrombin fragment 1+2 levels in patients with advanced colorectal cancer
Tarık Salman, Leyla Demir, Çağatay Arslan, Mazit Koldaş, Umut Varol, Utku Oflazoğlu, Yüksel Küçükzeybek, Ahmet Alacacıoğlu, Uğur Yılmaz
doi: 10.5505/aot.2016.22932  AOT 2016; 49 - 1 | Sayfalar 6 - 12 (830 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
14.
Synchronous Bilateral Seminoma Role of Radiotherapy
Senkron Bilateral Seminomda Radyoterapinin Yeri
Mehmet Faik Çetindag, Yasemin Benderli Cihan
doi: 10.5505/aot.2015.70883  AOT 2016; 49 - 2 | Sayfalar 128 - 130 (822 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
15.
Prostat karsinomunda CD105 ve CD31 ile araştırılan mikrovasküler yoğunluğun klinik ve histopatolojik bulgularla ilişkisi
Relation between clinical, histopathological properties and microvessel density assessed by CD105 and CD31 in prostate carcinoma
Egemen Akıncıoğlu, İlke Evrim Seçinti, Olcay Kandemir, Ege Can Şerefoğlu
doi: 10.5505/aot.2016.00719  AOT 2016; 49 - 1 | Sayfalar 21 - 26 (796 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
16.
Primer Hepatik Aktinomiköz
Primary Hepatic Actinomycosis
Cem Emir Güldoğan, Salih Burak Gündoğdu, Erdinç Çetinkaya, Şiyar Ersöz, Hüseyin Berkem, Mesut Tez
doi: 10.5505/aot.2016.43531  AOT 2016; 49 - 2 | Sayfalar 143 - 144 (790 kere görüntülendi)

17.
Karın Ağrısı ve Hipofizer Yetmezlik İlişkisi: Retrospektif Olgu Serisi
Abdominal Paın and Pıtuıtary Insuffıcıency Assocıatıon: Retrospective Case Series
Emre Gönüllü, Çağrı Tiryaki, Göknur Yorulmaz, Ali İmran Küçük, Zülfü Bayhan, Emel Gönüllü
doi: 10.5505/aot.2016.60565  AOT 2016; 49 - 2 | Sayfalar 123 - 127 (772 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
18.
Ailesel Adenomatöz Polipoziste Cerrahi Seçenekler: Klinik Deneyimimiz
The Surgical Treatment Options for Familial Adenomatous Polyposis: A Clinic Experience
Oğuz Tarcan, Sevim Turanlı, Onur Can Güler, Uğur Berberoğlu, Ulvi Murat Yüksel
doi: 10.5505/aot.2016.44127  AOT 2016; 49 - 2 | Sayfalar 68 - 73 (766 kere görüntülendi)

19.
Endometrium Kanserinde Risk Triajı İçin Frozen Kesit İle Parafin Takip Sonuçları Ne Kadar Uyumludur?
What Is The Accuracy Of Frozen Section For Risk Triage In Endometrial Cancer?
Kadir Çetinkaya, Fisun Ardıç, Funda Atalay, Ahmet Bacınoğlu, Haluk Dervişoğlu
doi: 10.5505/aot.2016.58672  AOT 2016; 49 - 2 | Sayfalar 80 - 85 (748 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
20.
Paratestiküler Bölgenin Primer Leiomyosarkomu: Karın İçi Metastazlar İçin Verilen Kemoterapiye Çok İyi Yanıt
Primary Leiomyosarcoma of ParatesticularRegion: Very Good Response to Chemotherapy for Intraabdominal Metastases
Ayşe Gök Durnalı, Necati Alkış, Raziye Yazıcı, Kaan Helvacı, Murat Vural, Berna Öksüzoğlu
doi: 10.5505/aot.2015.76588  AOT 2016; 49 - 2 | Sayfalar 135 - 138 (727 kere görüntülendi)LookUs & Online Makale